Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

20/5/2019

7h30: Khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức năm 2019 (từ ngày 20 đến ngày 24/5/2019). Lịch khám theo Thông báo số 144/TB-CĐ. ngày 13/5/2019.


Tầng I HT.11/10

T. BA

21/5/2019

 

 8h30: Họp xét Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy.Thành phần: BGH, P.ĐT, P.KHTC, P.CTCT-HSSV, Trưởng các khoa + Giáo vụ và QLSV các khoa.

PH.I

T. TƯ

22/5/2019

 

 

T.NĂM

23/5/2019


13h30: Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2018 - 2019. Thành phần: Theo Giấy mời, các đơn vị và cá nhân quan tâm.
HT.K

 

T.SÁU

24/5/2019 

T. BẢY

25/5/2019

 


 

C.NHẬT

26/5/2019

Kế hoạch tuần khác

123456...101112