Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/08/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

30/07/2018

T. BA

31/07/2018

 

8h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường( Đồng chí Đỗ Hải Phong)

Phòng họp 1 Hiệu Bộ

T. TƯ

 

01/08/2018

8h30: Họp Đảng ủy, BCN

P: 104

 

T.NĂM

02/08/2018

 

T.SÁU

03/08/2018

Họp xét Tốt nghiệp Thạc sỹ đợt 1( Đồng chí Đỗ Hải Phong)

Phòng họp 1 Hiệu Bộ

 

14h00: Họp Tổ xây dựng chuẩn đầu ra Trường

Phòng họp 1 Hiệu Bộ

 

T. BẢY

04/08/2018

 

 

C.NHẬT

05/08/2018

Kế hoạch tuần khác

123456...8910