Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

T. HAI

(20 - 01)

           

 

           


T. BA

(21 - 01)

 

T. TƯ

(22 - 01)T.NĂM

(23 - 01)T.SÁU

(24 - 01)


T. BẢY

(25 - 01)

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020            


C.NHẬT

(26 - 01)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020

 

Kế hoạch tuần khác

12...8910111213