Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

16/9/2019

            

8h00: Giao ban Khoa. (thành phần: BCN,  Chủ tịch CĐ, Bí thư LCĐ, Bí thư CĐCB, Tổ trưởng)

P.106. BT. BA

17/9/2019

 

 .

T. TƯ

18/9/2019

 

T.NĂM

19/9/2019

 

T.SÁU

20/9/2019 

T. BẢY

21/9/2019

 

 

C.NHẬT

22/9/2019

 

Kế hoạch tuần khác

12...6789101112