Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2018 đến ngày24/02/2019

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

18/2/2019

T. BA

19/2/2019

 

T. TƯ

20/2/2019

14h: Lãnh đạo Trường gặp mặt các Cán bộ, Viên chức có trình độ TS dưới 40 tuổi.

PH Hiệu bộ

 

T.NĂM

21/2/2019

14h: Họp Đảng ủy Trường( Đ/C Đỗ Hải Phong)

PH Hiệu bộ

 

T.SÁU

22/2/2019

 

 

T. BẢY

23/2/2019

8h00: Tọa đàm về mô hình đào tạo và chuẩn đầu ra. TP: BCN, các Trưởng, Phó Bộ môn

HT nhà K

 

 

C.NHẬT

24/1/2019

Kế hoạch tuần khác

12345...111213