Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2018 đến ngày 17/02/2019

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

11/2/2019

T. BA

12/2/2019

 

9h30: Đón đoàn Psan

T. TƯ

13/2/2019

 

T.NĂM

14/2/2019

14h: Bảo vệ Luận án TS Phương pháp dạy học của NCS Trần Hạnh Phương

TT Thư viện

 

T.SÁU

15/2/2019

 

 

T. BẢY

16/1/2019

14h: Giao lưu văn hóa quốc tế. Kính mời các Thầy Cô quan tâm đến dự

HT 11/10

 

 

C.NHẬT

17/2/2019

Kế hoạch tuần khác

12345...111213