Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 07/12/2018 đến ngày13/01/2019

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

7/1/2019

19h00: Lễ kỉ niệm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên. Thành phần theo giấy mời

HT 11-10

T. BA

8/1/2019

 

T. TƯ

9/1/2019

Chào mừng kỉ niệm 63 năm ngày truyền thống Học sinh- Sinh viên( 9/1/1950 – 9/1/2019)

 

T.NĂM

10/1/2019

14h0030: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Nhiệm kỳ 2019 – 2020. Thành phần đại diện Lãnh đạoKhoa

15h00: Lễ công bố bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa Pháp.

15h30: Giao ban Trưởng các đơn vị toàn Trường tháng 1 năm 2019

Phòng 101 HB

 

T.SÁU

11/1/2019

 

 

T. BẢY

12/1/2019

 

 

C.NHẬT

13/1/2019

Kế hoạch tuần khác

12345...111213