Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

24/12/2018

7h40: Coi thi: Việt Hùng, Hưng, Trịnh Lan, Đặng Hiền, Lương Hiền, Trần Hiếu, Đoàn Huyền, Xuân Hương, Trần Hương, Phùng Linh

T. BA

25/12/2018

 

7h40: Đỗ Hà, Tú Mai, Ng Minh, Trà My, Ngân, Nga, Hải Phương, Trần Hương

Hội trường nhà K

13h coi thi: Hưng, Nguyễn Thủy, Tùng

306 nhà K

T. TƯ

26/12/2018

7h40: Coi thi: Nguyễn Thủy, Thương, Tùng, Lan Anh, Linh Chi, Đặng Hiền, Lương Hiền, Xuân Hương, Nguyệt, Đặng Thủy

 

T.NĂM

27/12/2018

 

T.SÁU

28/12/2018

7h40: Coi thi : Ngọc Hiếu, Việt Hùng, Hưng, Tr. Hương, Phùng Linh, Tú Mai, Ngọc Minh, Trà My

 

 

T. BẢY

29/12/2018

 

 

C.NHẬT

30/12/2018

Kế hoạch tuần khác

12345...111213