Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 02/07/2018 đến ngày 08/07/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

02/07/2018

T. BA

03/07/2018

 

T. TƯ

 

04/07/2018

8h30: BVLATS cấp Trường của NCS Đoàn Tiến Lực. Chuyên ngành: NNH. Đề tài: “ Sự chuyển đổi từ ngôn ngữ văn học sang ngôn ngữ điện ảnh( qua một số tác phẩm cụ thể.

TT Thư viện Trường ĐHSP HÀ Nội

 

T.NĂM

05/07/2018

 

T.SÁU

06/07/2018

 

 

T. BẢY

07/07/2018

 

 

C.NHẬT

08/07/2018


 


 

Kế hoạch tuần khác

12345...101112