Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

18/06/2018

8h00: Bảo vệ LA cấp Bộ môn của NCS Võ Ngọc Thúy. Đề tài: “ Nghiên cứu chữ Nôm và TVLS trong Nhị Độ Mai tinh tuyển” Kính mời Thầy Cô và các cá nân quan tâm tới dự.

9h00: Bảo vệ LA cấp Bộ môn của NCS Trần Thị Hà. Đè tài : Thuật ngữ quân sự trong Tiếng Việt trên 3 bình diện: cấu tạo, từ ngữ và sử dụng”. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Kính mời Thầy Cô và các cá nân quan tâm tới dự.

TT thư viện Trường

T. BA

19/06/2018

 

14h00: Tập huấn Trường đoàn làm nhiệm vụ tại kì thi THPT Quốc gia năm 2018

Phòng họp I

T. TƯ

 

20/06/2018

8h00: Tập huấn cán bộ coi thi kì thi THPT Quốc gia năm 2018. thành phần theo công văn số 296/ ĐHSP ngày 18/6/2018

HT nhà K 1

 

T.NĂM

21/06/2018

 

T.SÁU

22/06/2018

8h00: BVLA Tiến sĩ cấp bộ môn cảu NCS Nông Văn Ngoan . Đề tài: Hiện tượng song ngữ trong văn học trung đại Việt Nam. Kính mời Thầy Cô và các cá nân quan tâm tới dự.

P: 204 nhà V

 

 

T. BẢY

23/06/2018

 

 

C.NHẬT

24/06/2018

Kế hoạch tuần khác

12345...101112