Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

11/06/2018

T. BA

12/06/2018

 

14h00: Họp BCH Cong đoàn Trường. Thành phần theo giấy mời

Phòng họp tầng 5

T. TƯ

 

13/06/2018

8h00: Họp Đảng ủy Trường. Đồng chí Đỗ Hải Phong

Phòng họp I

 

T.NĂM

14/06/2018

 

T.SÁU

15/06/2018

 

 

T. BẢY

16/06/2018

 

 

C.NHẬT

17/06/2018

Kế hoạch tuần khác

12345...101112