Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

28/05/2018

9h00: Chia tay k 64. Kính mời các Thầy Cô tới dự

Hội trường B1

T. BA

29/05/2018

 

8h0030:  Họp tổng kết Khoa. Kính mời các Thầy Cô đi họp đúng giờ, đầy đủ

!3h30: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Thành phần theo giấy mời

Hội trường nhà K

T. TƯ

 

30/05/2018

 

T.NĂM

31/05/2018

 

T.SÁU

01/06/2018

 

 

T. BẢY

02/06/2018

 

 

C.NHẬT

03/06/2018


 

 

 

 

 

 

Kế hoạch tuần khác

12345...101112