Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

21/05/2018

7h10 coi thi: Lanh Anh, Linh Chi, Đỗ Hà, Hồng Hà, Đặng Hiền, Đoàn Huyền, Trần Phương, Đăng Thủy, Nguyễn Thủy, Tùng

T. BA

22/05/2018

 

T. TƯ

 

23/05/2018

8h00 Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ. Thành phần theo giấy mời

13h10 coi thi: Minh Hằng, Lương Hiền, Trần Hiếu, Việt Hùng, Xuân Hương, Nguyễn Linh, Phùng Linh, Hải Phương

 

T.NĂM

24/05/2018

8h30: Họp hội đồng thi đua: Đảng ủy, BCN, Các Trưởng bộ môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Liên chi đoàn, Bí thư Chi đoàn Cán bộ.

 

T.SÁU

25/05/2018

8h30: Seminar Bộ môn Ngôn ngữ với chủ đề: “ Ngôn ngữ học ứng dụng”

 

13h30: Tập huấn các Bí thư chi bộ. Đại điểm tại hội trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bí thư bận – Phó bí thư đi thay. Tự túc phương tiện đi lại.

 

T. BẢY

26/05/2018

 

 

C.NHẬT

27/05/2018
Kế hoạch tuần khác

12345...101112