Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 14/05/2017 đến ngày 20/05/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

14/05/2018

7h30: Coi thi: Hưng, Đoàn Huyền

8h30: Họp giao ban Khoa

P: 101

T. BA

15/05/2018

 

7h: Coi thi: Ng. Linh, Tố Nga, Nguyễn Thủy

P: 306 nhà K

T. TƯ

 

16/05/2018

7h: Coi thi: Lan, Trần Hương

8h30: Bảo vệ LA Ngữ VĂn cấp Trường của NCS Nguyễn Phương Thảo. Kính mời ác Thầy Cô và các Bạn quan tâm tới dự

TT thư viện Trường

 

T.NĂM

17/05/2018

10h00: Họp BCH Đoàn Trường mở rộng. Đồng chí Minh Hằng

 

T.SÁU

18/05/2018

9h: Lễ trao giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp Trường lần thứ 8 và công bố quyết định bổ nhiệm cức danh Giáo sư, Phó giáo sư cho các nhà giáo đạt chuẩn năm 2017. Thành phần theo giấy mời

Hội trường nhà K

 

 

T. BẢY

19/05/2018

 

 

C.NHẬT

20/05/2018

Kế hoạch tuần khác

12345...101112