Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 16/04/2017 đến ngày 22/04/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

16/04/2018

8h00: Hội thảo khoa học Quốc tế "Giao lưu văn hóa Việt - Pháp: Thành tựu và triển vọng" (từ ngày 16/4 - 17/4/2018). Thành phần: Theo Giấy mời, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, thành viên các Tiểu ban và cá nhân quan tâm.

HT.K1

14h00: Dự giờ PGS.TS Đặng Thị Hảo Tâm Tổ Ngôn ngữ. Kính mời các Thầy Cô quan tâm tới dự

P: 505 nhà B

T. BA

17/04/2018

 

T. TƯ

 

18/04/2018

 

T.NĂM

19/04/2018

 

T.SÁU

20/05/2018

 

Bảo vệ luận án tiến sĩ Ngữ văn cấp Trường của NCS Lường Thế Anh. Thành phần: Theo Giấy mời và cá nhân quan tâm đến dự.

Trung tâm thư viện Trường

P; 307 nhà B

 

T. BẢY

21/04/2018

 

 

C.NHẬT

22/04/2018

Kế hoạch tuần khác

12345...101112