Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 09/04/2018 đến ngày 05/04/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

09/04/2018

T. BA

10/04/2018

 

T. TƯ

 

11/04/2018

8h30: Bảo vệ Luận án TS cấp Trường cảu NCS Trần Thị The chuyên ngành VHVN Trung đại. Kính mời các Thầy Cô và các Bạn quan tâm tới dự

10h00: Dự giờ: Phương pháp luận nghiên cứu văn học của PGS.TS Lê Lưu Oanh ( Tiết 4 lớp CLC K67)

Trung tâm thư viện Trường

P; 307 nhà B

 

T.NĂM

12/04/2018

 

T.SÁU

13/05/2018

14hoo: Tổ Phương pháp dự giờ Cô Trần Hoài Phương

P: 306 nhà B

 

15h00: Tổ Hán Nôm dự giờ Thầy Hà Minh

P: 306 nhà B

 

T. BẢY

14/04/2018

 

 

C.NHẬT

15/04/2018

Kế hoạch tuần khác

12345...101112