Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

05/03/2018

13h30: Bộ môn Hán Nôm seminar vveef đổi mới ra đề - Đánh giá sinh viên.

Thành phần: Cán bộ Tổ,BCN, Trợ lí Đào tạo

P: 302 nhà B

T. BA

06/03/2018

 

 T. TƯ

07/03/2018

14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Thành phần: Ban chủ nhiệm Khoa, Bí thư Đảng ủy Khoa, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng, Phó các Bộ môn, Giáo Sư, PGS, Tiến Sĩ khoa học. Tiến sĩ.

Hội trường 11/10.

 

T.NĂM

08/03/2018

 

T.SÁU

09/03/2018

 

 

T. BẢY

10/03/2018

 

 

C.NHẬT

1103/2018

Kế hoạch tuần khác

12345...91011