Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 29/01/2017 đến ngày 04/02/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

29/01/2018

T. BA

30/01/2018

 

8h30: Họp sơ kết toàn Khoa. Đề nghj các Thầy Cô có mặt đúng giờ, đầy đủ

P: 101

 T. TƯ

31/01/2018

 

T.NĂM

01/02/2018

14h00: Họp triển khai công tác TTSP cho SV K54. Trưởng các Đoàn TT

Hội trường B1

 

T.SÁU

02/02/2018

10h00: Họp BCH Đoàn Trường. Đồng chí Đinh Minh Hằng

 

14h00: Giao ban Trưởng các Đơn vị toàn Trường tháng 2 năm 2018. Đồng chí Đỗ Hải Phong

Phòng họp I HB

 

T. BẢY

03/02/2018

 

 

C.NHẬT

04/02/2018

Kế hoạch tuần khác

12345...91011