Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2017 đến ngày 14/01/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

08/01/2018

T. BA

09/01/2018

 

19h00: Giao lưu đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại biểu Học viên Sau đại học, Sinh viên. Đồng chí Lương Hiền

Hội trường 11/10

 T. TƯ

10/01/2018

 

T.NĂM

11/01/2018

 

T.SÁU

12/01/2018

 

14h00: Họp Ban chấp hành Đoàn Trường mở rộng. Đồng Chí Đinh Hằng

P101 nhà Hiệu bộ

 

T. BẢY

13/01/2018

 

 

C.NHẬT

14/1/2018

Kế hoạch tuần khác

12345...91011