Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

18/12/2017

7h00: Coi thi: Ngọc Minh, Tố Nga, Hoài Phương

P: 306 nhà K

13h10: Coi thi: Linh Chi, Thanh Chung, Hồng Hà, Đỗ Hà, L. hiền, Đ. Hiền, X. Hương, Đ. Thủy

P: 306 nhà K

T. BA

19/12/2017

 

 T. TƯ

20/12/2017

14h00: Họp khẩn: Các Trưởng, Phó Bộ môn và các trợ lý: Đaòtạo, khoa học, Ngoài trường

 

T.NĂM

21/12/2017

8h30: NCS Lê Sĩ Điền bảo vệ Tiến sĩ về đề tài “ Nghệ thuật châm biếm trong tiểu thuyết Nho lâm, ngoại sử cảu Ngô Kính Tử”. Kính mời các Thầy Cô và các anh chị NCS, Cao học quan tâm tới dự.

Tại Trung tâm thư viện Trường ĐHSP Hà Nội

 

T.SÁU

22/12/2017

8h30: Seminar chuyên đề: Lịch sử nghiên cứu so sánh Đoạn trường Tân thanh và Kim Vân Kiều truyện”. Bộ môn Văn học Việt Nam I. Kính mời các Thầy Cô và các anh chị NCS, Cao học quan tâm tới dự.

P: 101 Nhà B

 

 

T. BẢY

23/12/2017

 

 

C.NHẬT

24/12/2017

Kế hoạch tuần khác

12345...101112