Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

09/12/2019T. BA

10/12/2019

 

 9h00: Họp Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng. Thành phần: Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc.   PH.I

T. TƯ

11/12/2019

 

T.NĂM

12/12/2019                                              14h00: Đại hội chi bộ ngữ văn 4 P101.B

 

T.SÁU

13/12/2019

 

14h00: Giao ban Trưởng đơn vị toàn Trường tháng 12/2019. 

13h30: Đại hội chi bộ ngữ văn 5

PH.I

P101.B

 

T. BẢY

14/12/2019

8h00: Hội thảo quốc tế: Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (từ ngày 14/12 đến ngày 15/12/2019). Thành phần: Theo Giấy mời. HT.K

 

 

C.NHẬT

15/12/2019

.

Kế hoạch tuần khác

12345...101112