Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

T. HAI

(21/10)

8h30





9h30

* Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2019 - 2020 của khoa Ngữ văn. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ, giảng viên khoa Ngữ văn. 

Khai mạc đợt khảo sát đánh giá đồng cấp năng lực Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển các Trường Sư phạm . Thành phần: Hội đồng đánh giá đồng cấp, đại diện Ngân hàng Thế giới, BQL ETEP trung ương, lãnh đạo Trường, BQL ETEP Trường, Hội đồng tự đánh giá TEIDI Trường, Trưởng đơn vị toàn Trường, Ban Thư ký, nhóm chuyên trách tham gia tự đánh giá của Trường.

P.101 .B


HT.K


T. BA

(22/10)


T. TƯ

(23/10)

16h00 Bế mạc đợt khảo sát đánh giá đồng cấp năng lực Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển các Trường Sư phạm (từ 21/10-23/10). Thành phần: Hội đồng đánh giá đồng cấp, đại diện Ngân hàng Thế giới, BQL ETEP trung ương, lãnh đạo Trường, BQL ETEP Trường, Hội đồng tự đánh giá TEIDI Trường, Trưởng đơn vị toàn Trường, Ban Thư ký, nhóm chuyên trách tham gia tự đánh giá của Trường. HT.K

T.NĂM

(24/10)

T.SÁU

(25/10)

T. BẢY

(26/10)

8h30



Tọa đàm học thuật: "Thế giới hậu nhân loại trong sang tác KafKa và Karel Capek" .

Diễn giả: GS. Verita Sriratana (ĐH Chulalongkom -  Thái Lan)

P101.B

C.NHẬT

(27/10)

 

Kế hoạch tuần khác

12345...101112