Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 30/5/2017 đến ngày 4/6/2017

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

29/5/2017

8h00: Họp toàn Khoa tổng kết năm học

P 101 nhà B

13h15: Coi thi Lan Anh, Linh Chi, Thanh Chung, Hưng, Đoàn Huyền, Phùng Linh, Nguyễn Linh, Tấn

T. BA

30/5/2017

 

8h30: Bảo vệ luận án TS  cấp cơ sở với đề tài: Tính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử ngày nay của NCS Nguyễn Thị Hồng Tiệp

P 101 nhà B

13h 15 Coi thi: Đặng Hiền, Hưng, Đỗ Hiểu, Ngân, Nga, Mỹ Phương, Việt Hùng, Đặng Thủy, Nguyễn Thủy, Tùng

 

 

T. TƯ

31/5/2017

T.NĂM

01/06/2017

8h45: Coi thi: Ngân, Hường

 

 

13h45: Coi thi Lan Anh, Linh Chi, Đỗ Hà, Hồng Hà, Lkwowng Hiền, Xuân Hương, trần Hiếu, Nguyễn Linh, Mai Liên, Tú Mai

 

 

T.SÁU

02/06/2017

 

 

T. BẢY

03/06/2017

 

 

C.NHẬT

04/06/2017

Kế hoạch tuần khác

123456