Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

T. HAI

(29- 06)

  8h30

   


                    Họp Hội đồng thị đua năm học 2019 - 2020                 


                     

P.101


    

T. BA

(30 - 06)

8h30 Hội nghị Tổng kết năm học 2019 - 2020 P.101


 


T. TƯ

(01- 07)


                        

T.NĂM

(02 - 07)                            

T.SÁU

(03 - 07)
     

T. BẢY

(04 - 07)
C.NHẬT

(05 - 07)


              
 
Kế hoạch tuần khác

12345...111213
ankara escort