Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T. HAI

(20- 07)T. BA

(21 - 07)

T. TƯ

(22- 07)14h00


* Họp về công tác Đảm bảo chất lượng. Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền, phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trưởng khoa Toán-Tin, Vật lý, Ngữ văn.PH.I

T.NĂM

(23 - 07)T.SÁU

(24 - 07)
T. BẢY

(25 - 07)
C.NHẬT

(26 - 07)
Kế hoạch tuần khác

12345...111213