Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

17/6/2019T. BA

18/6/2019

 

 

T. TƯ

19/6/2019

 14h00: Tập huấn cán bộ tham gia tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019. Thành phần: Các phó điểm trưởng.
PH.I

 

T.NĂM

20/6/2019

 8h30: Tập huấn cán bộ tham gia tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019. Thành phần: Các cán bộ coi thi, giám sát, dự phòng.
HT.11/10
8h30: Tập huấn cán bộ tham gia tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019Thành phần: Các cán bộ thanh tra.

P.205

nhà K

 

T.SÁU

21/6/2019 

T. BẢY

22/6/2019


 


 

C.NHẬT

23/6/2019

Kế hoạch tuần khác

12345...101112