Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

19/8/2019

8h00:* Khai mạc Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh, sinh viên năm 2019. Thành phần: Đại diện Đảng ủy, Chủ tich Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Đào tạo, P. HCĐN, P.CTCT-HSSV, Đại diện lãnh đạo các khoa, cán bộ quản lí sinh viên các khoa và toàn thể tân sinh viên K69.
HT.11/10

13h30: Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh, sinh viên năm 2019 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 21/8/2019). Thành phần: P.CTCT-HSSV, cán bộ quản lí sinh viên các khoa và toàn thể tân sinh viên K69.

HT.11/10

T. BA

20/8/2019

 

T. TƯ

21/8/2019


 

T.NĂM

22/8/2019
 

T.SÁU

23/8/2019 

T. BẢY

24/8/2019

8h00: Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (Cả ngày)

Nhà K1

 


 

C.NHẬT

25/8/2019

 8h00: Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (Cả ngày)
Nhà K1

Kế hoạch tuần khác

12345...101112