Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

21/8/2017

8h30: Bảo vệ LATS cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Tuyết. Kính mời các Thẩy Cô và Học viên, Sinh viên quan tâm tới dự.

TT thư viện Trường ĐHSP Hà Nội

8h30: Khai mạc tuần sinh hoạt công dân- Học sinh, sinh viên. Đại diện lãnh đạo Khoa đồng chí PGS, TS Đỗ Hải Phong đi dự

Nhà thi đấu

T. BA

22/8/2017

  

8h00: Họp bộ môn Hán Nôm Văn phòng Bộ môn

 

T. TƯ

23/8/2017

14h00: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cơ sở của NCS Phạm Sĩ Cường Phòng 101 nhà B

T.NĂM

24/8/2017

 

 

 

 

 

 

T.SÁU

25/8/2017

8h00: Xemina Luận án chuyên ngành Phương pháp giảng dạy P 101 nhà B

 

 

T. BẢY

26/8/2017

 

 

C.NHẬT

27/8/2017

Kế hoạch tuần khác

123456