Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

22/4/2019


8h00: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Ngữ văn năm 2019. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Ngữ Văn.

8h00: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trịnh Thị Hương


HT.B


P101,B

T. BA

23/4/2019

 

8h30: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ cở của NCS Vũ Thị Hương Giang P101.B

T. TƯ

24/4/2019

8h00: Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp - Bộ môn Ngôn ngữ P101.B

 

T.NĂM

25/4/2019

8h00: Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp - Bộ môn Ngôn ngữ P101.B
13h30: Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp - Bộ môn Lí luận văn học P101.B

 

T.SÁU

26/4/2019

8h00: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - Bộ môn VHNN (Văn học Nga) P101.B

 

13h30: Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp - Bộ môn VHNN (Văn học châu Á) P101.B

 

T. BẢY

27/4/2019

 

 

C.NHẬT

28/4/2019

Kế hoạch tuần khác

12345...101112