Tiện ích


Thống kê truy cập

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Chung

Tác giả: admin - Cập nhật: 14/09/2016

Giảng viên Bộ môn Hán Nôm

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH CHUNG                Bộ môn: Hán Nôm

2. Ngày tháng năm sinh: 30 -11 -1978;               Nam; Nữþ    Dân tộc: Kinh

3. Đảng viên Đảng CSVN:  Ž

4. Quê quán: xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

5. Chỗ ở hiện nay: Phòng 908, CT6 – ĐN2, Tổ 35A, Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng:                                   Điện thoại di động: 0904.699.666

Địa chỉ Email: thanhchungdhsp@gmail.com

6. Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

từ năm 2000 đến năm 2015

Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giảng viên

Phó Trưởng Bộ môn Hán Nôm (từ năm 2011)

 

8. Học vị, học hàm

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ Văn (chính quy)

20/7/200

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Việt Nam

Cử nhân

Hán Nôm (chính quy)

3/7/2000

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Cử nhân

Tiếng Trung (Tại chức)

12/4/2005

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Thạc sĩ

Ngữ Văn – Văn học Việt Nam trung đại (chính quy)

26/04/2005

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Tiến sĩ

Ngữ Văn – Hán Nôm (chính quy)

02/08/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam

Phó Giáo Sư

Ngữ văn

1/ 11/2015

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Việt Nam

Giáo Sư

 

 

 

 

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Văn bản học Hán Nôm

Tác giả - tác phẩm Văn học Việt Nam trung đại (trên tư liệu di sản Hán Nôm)

Hán Nôm học trong nhà trường.

2. Đề tài NCKH đã nghiệm thu

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Nghiên cứu, phân tích các bản sao và xác lập thiện bản Toàn Việt thi lục – bộ sưu tuyển thi ca chữ Hán lớn nhất của Việt Nam thời trung đại

 

TG

B2012-17-27

Bộ GD&ĐT

2012-2014

 

2014

 

Tốt

2

Giá trị nội dung và nghệ thuật Phương Đình Vạn lí tập của Nguyễn Văn Siêu

CN

 

SPHN - 10 - 448 

ĐHSP Hà Nội

2010-2011

 

2011

Xuất sắc

 

3

Giá trị nội dung và nghệ thuật Phương Đình Anh Ngôn tập của Nguyễn Văn Siêu

 

 

 

CN

 

SPHN - 12 -  142 ĐHSP Hà Nội

2012-2013

2013

Xuất sắc

4

Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu văn thơ Hán Nôm phục vụ dạy học môn Hán Nôm ở Phổ thông và Đại học

 

TG

CNTT - 2005 - 1.2  

ĐHSP Hà Nội

2005-2006

2006

Đã thông qua, không xếp loại

5

Tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường: văn bản, tư liệu và tổ chức minh giải văn bản

 

TG

SPHN - 06 -  04 ĐHSP Hà Nội

2006-2007

2006

Xuất sắc

6

Tiến trình xác lập hồ sơ và nghiên cứu tác giả văn học Hán Nôm Việt Nam

CN

 

B2015-17-65

2015-2016

 

 

 

 

3. Bài báo khoa học đã công bố (xếp theo thời gian hoặc trật tự giảm dần của mức độ tiêu biểu)

3.1. Bài báo khoa học đã công bố trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

1

Bước đầu tìm hiểu kiểu loại tác giả Thiền sư - thi sĩ trong văn học Việt Nam thời Trần

01

Những nhà nghiên cứu ngữ văn trẻ, (Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc), Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719), Nxb. Đại học Sư phạm, H.

 

 

 

48 - 54

 

2004

2

So sánh chất Thiền trong thơ Haiku ở Nhật Bản và thơ mang màu sắc Thiền tông ở Việt Nam

01

Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719), ĐHSP Hà Nội [Cũng xem : Văn học so sánh nghiên cứu và triển vọng, (Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc), Mã số: 01.01.1/40.ĐH.2005, Nxb. Đại học Sư phạm, H., 2005, tr.187 -207].

50

2

13-18

2005

3

Tứ thơ “vạn lí” trong Phương Đình Vạn lí tập

01

Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719), ĐHSP Hà Nội

 

53

6

34 - 40

2008

4

Bàn về việc học chữ và đọc hiểu văn bản Hán Nôm

02

Hán Nôm học trong nhà trường (chuyên luận), (Mã số: 535-2008/CXB/01-03/KHXH), Nxb. Khoa học xã hội, H.

 

 

84 - 93

2008

5

Thiên nhiên trong thơ đi sứ của Nguyễn Huy Oánh và Nguyễn Văn Siêu

01

Danh nhân văn hóa Nguyễn Huy Oánh ,  (Kỉ yếu Hội thảo khoa học), (Mã số: 12/GPXB – STT và  TT Hà Tĩnh).

 

 

225 -247

2008

6

Sự nghiệp thơ ca của Nguyễn Văn Siêu

01

Tạp chí Hán Nôm (ISSN 8066 – 8639)

92

1

41 - 47

2009

 

3.2. Bài báo khoa học đã công bố sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí,

Kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

7

Một bài thơ viết về Hà Nội của Nguyễn Văn Siêu

01

Tạp chí Hán Nôm (ISSN 8066 – 8639)

103

6

 

50 - 55

 

2010

8

Tìm hiểu về cuộc đời Nguyễn Văn Siêu

01

Thông báo Hán Nôm học năm 2009, (Kỷ yếu Hội nghị Thông báo Hán Nôm học), (Mã số: 224-2010/CXB/ThG), Nxb.Thế giới,  H., 2010

 

 

189 - 204

2010

9

Chân dung tinh thần của Nguyễn Văn Siêu Trong Phương Đình Vạn lí tập

01

Tạp chí Văn học (ISSN 1859 – 2856)

478

12

49 - 60

2011

10

Phú giang trung thạch – biểu tượng nhân cách trong thơ Nguyễn Văn Siêu

01

Tạp chí Hán Nôm (ISSN 8066 – 8639)

108

5

47 - 52

2011

11

Bàn về phương pháp tìm hiểu thơ chữ Hán trong quá trình dạy và học ở Trung học Phổ thông

01

Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn - từ truyền thống đến hiện đại (Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc) (Mã số: 01.02.679/1503. ĐH.2011-173), NXB ĐHSP. H.

 

 

301 - 307

2011

12

Khảo sát văn bản Phương Đình Vạn lí tập của Nguyễn Văn Siêu

01

Tạp chí Hán Nôm (ISSN 8066 – 8639)

114

5

48 - 54

2012

13

Khảo sát thể loại trong Phương Đình Vạn lý tập

01

Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719), ĐHSP Hà Nội

 

57

5

22 - 30

2012

14

Cái thực trong thơ Phan Thúc Trực

01

Danh nhân văn hoá Đình nguyên thám hoa Phan Thúc Trực (1808 - 1852) (Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc), (Mã số: 445-2012/CXB/23-20/KHXH), NXB KHXH. H. 2012

 

 

359 – 372

2012

15

Kiếm hồ kí của Nguyễn Văn Siêu

01

Bốn mươi năm Đào tạo và Nghiên cứu Hán Nôm (1972 – 2012) (Kỉ yếu Hội thảo khoa học), (Mã số: 2K-22ĐH2013), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, H., 2012

 

 

359 - 368

2012

16

Quan niệm về văn chương của Nguyễn Văn Siêu

01

Tạp chí Văn học (ISSN 1859 – 2856)

498

8

107 - 118

2013

17

Khảo cứu thi ca của Hoàng Đức Lương

01

Tạp chí Hán Nôm (ISSN 8066 – 8639)

120

5

36 - 47

2013

18

Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất trong thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm của Nguyễn Trãi

01

Hán Nôm học trong nhà trường - một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi (Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc), (Mã số: 02.01.198/224 - ĐH2013), NXB ĐHSP. H.

 

 

222 -233

2013

19

Khảo cứu văn bản và dịch chú thơ của Hoàng Đức Lương trong các thi tuyển

01

Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, (Kỉ yếu Hội thảo khoa học) (Mã số: 02.02.364/1001- ĐH2013), NXB ĐHSP. H.

 

 

299 – 323

2013

20

Nhận thức vai trò của chữ Hán với quá trình đọc hiểu tác phẩm văn chương

01

Hán Nôm học trong nhà trường - một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi (Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc), (Mã số: 02.01.198/224 - ĐH2013), NXB ĐHSP. H.

 

 

104 - 112

2013

21

Khảo sát văn bản Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ lục

01

Thông báo Hán Nôm học năm 2012, (Kỷ yếu Hội nghị Thông báo Hán Nôm học), (Mã số: 1902–2013/CXB/02–155/ThG), Nxb. Thế giới, H., 2013

 

 

141 – 155

2013

22

Tự cảnh tứ thủ (Bốn bài thơ răn mình) của Nguyễn Văn Siêu

01

Thông báo Hán Nôm học năm 2013, (Kỷ yếu Hội nghị Thông báo Hán Nôm học), (Mã số: 2671-2014/CXB/03-179/ThG), Nxb. Thế giới, H., 2014

 

 

93 - 105

2014

23

Giải nghĩa chữ Hán bài Nam quốc sơn hà

01

Tạp chí Dạy và học ngày nay (ISSN 1859-2694)

 

12

70-71

2014

24

Phương Đình Anh ngôn thi tập và chân dung tinh thần một trí thức thế kỷ XIX

01

Tạp chí Hán Nôm (ISSN 8066 – 8639)

126

5

21 - 33

2014

25

Giải nghĩa chữ Hán bài Xuân vãn của Trần Nhân Tông

01

Tạp chí Dạy và học ngày nay (ISSN 1859-2694)

 

2

71 -73

2015

26

Bàn thêm về việc dạy học từ Hán Việt trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở

01

Tạp chí Dạy và học ngày nay (ISSN 1859-2694)

 

5

27-30

2015

27

Từ việc tầm nguyên chữ Hán cùng trường nghĩa đến suy nghĩ về con đường tìm nguồn cho từ Hán Việt

01

Đỗ Hữu Châu – hành trình và tiếp nối, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2015

 

 

206-214

2015

28

Dạy học từ Hán Việt bằng phương pháp giải nghĩa chữ Hán

01

Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trong nhà trường Sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc, Nxb Giáo dục, H., 2015

 

 

342 - 349

2015

29

Suy nghĩ về việc dịch thơ chữ Hán nhân đọc phần tuyển dịch Vạn lí tập trong Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu

01

Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719), ĐHSP Hà Nội

 

60

5

44 - 48

2015

30

Chữ “không” trong thơ Tuệ Trung Thượng sĩ – Trần Tung

01

Tạp chí Hán Nôm (ISSN 8066 – 8639)

129

2

68 - 77

2015

 

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các giáo trình đã giảng dạy:

1.1 Đại học

- Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán

- Minh giải văn bản Hán văn Trung Hoa

- Minh giải văn bản Hán văn Trung Hoa

- Chữ Nôm và văn bản Nôm

1.2 .Thạc sĩ:

- Thi ca Trung Hoa: hình thức và minh giải văn bản

- Văn bản Hán văn Việt Nam:đặc điểm và phương pháp minh giải

- Các loại văn bản thường dùng ở Việt Nam thời Trung đại

1.3. Tiến sĩ

- Phương pháp nghiên cứu - khảo luận văn bản và giới thiệu – xác lập hồ sơ tác giả Hán Nôm

2. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng

3. Sách và giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

Sách biên soạn trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

1

Ngữ văn Hán Nôm (Tập III)

GT

NXB ĐHSP, 2008

05

Viết chung, phần đánh dấu trong văn bản (kèm theo HS)

Trường ĐHSPHN

2

Tục biên Công dư tiệp kí

TK

NXB Văn học, Hà Nội, 2008.

02

Dịch chung, phần đánh dấu trong văn bản (kèm theo HS)

Trường ĐHSPHN

 

Sách biên soạn sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

1

Phương Đình Vạn lí tập của Nguyễn Văn Siêu: văn bản và giá trị thi ca

CK

NXB Giáo dục Việt Nam, 2015

01

Viết một mình

Trường ĐHSPHN

2

Giải nghĩa chữ Hán trong thơ Đường

TK

NXB Giáo dục Việt Nam, 2015

01

Viết một mình

Trường ĐHSPHN

3

Giáo trình Văn bản Hán văn Việt Nam

GT

NXB Giáo dục Việt Nam, 2014

 

06

Viết chung, phần đánh dấu trong văn bản (kèm theo HS)

Trường ĐHSPHN

 

II. HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1.Hướng dẫn Thạc Sĩ

TT

Tên học viên cao học

Tên luận văn

Khóa

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Văn Trung

Khảo cứu “Tốn Am thi Sao” của Bùi Văn Dị

21

2013

2

Trần Thu Hường

Khảo sát văn bản và nghiên cứu giá trị “Cẩm Đình thi tuyển tập” của Phan Thúc Trực

22

2014

3

Nguyễn Thị Bình An

Khảo cứu con người cá nhân Phan Thúc Trực trong thơ ca

22

2014

4

Phạm Đình Ngọc

Khảo sát văn bản và tìm hiểu giá trị “Tồn Am thi tập” của Bùi Huy Bích

23

2015

5

Phạm Thị Nga

Khảo sát văn bản và tìm hiểu giá trị Lê Duy Đản thi tập

23

2015

6

Cung Thị Kim Thành

Khảo cứu các bài tự, bạt trong Phương Đình văn loại của Nguyễn Văn Siêu

23

2015

 

2. Hướng dẫn Tiến Sĩ

TT

Họ tên NCS

 

Trách nhiệm

Tên luận án

Khoá

Năm

bảo vệ

Chính

Phụ

1

Nguyễn Xuân Hảo

X

 

Khảo cứu văn bản “Hoa trình thi tập” của Vũ Huy Đĩnh

K32

 

2

Mai Diệu Thúy

 

X

Khảo cứu thơ ngũ ngôn trong văn bản "Toàn Việt thi lục"

K32

 

3

Mỵ Thị Quỳnh Lê

 

X

Nghiên cứu văn bản thần tích huyện Đông Sơn

K33

 

3. Thành tích khác

1.      Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt Giải Nhì cấp Trường năm 2012.

2.      Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt Giải Nhất cấp Bộ năm 2013 (Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam). Được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cập nhật: 14/03/2016 - Lượt xem: 2532

Bài cùng chuyên mục