Tiện ích


Thống kê truy cập

PGS. TS. Dương Tuấn Anh

Tác giả: Admin - Cập nhật: 21/09/2015

Giảng viên Bộ môn Hán Nôm. Hướng nghiên cứu chính: Hán Nôm, Văn học Trung Quốc, Văn học trung đại Việt Nam, Tiếp nhận văn học, Văn hóa Việt Nam, Nhân học văn hóa, Ngôn ngữ và văn hóa

1. Ngày tháng năm sinh: 06/05/1975;    Nam Dân tộc: Kinh

2. Đảng viên Đảng CSVN: Từ năm 2008    

3. Đơn vị công tác: Bộ môn Hán Nôm, khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

4. Địa chỉ liên hệ: E-mail: duongtuananhsp@yahoo.com

5. Quá trình công tác (ghi khoảng thời gian, công việc, chức vụ, cơ quan):

   - Từ năm 1998 đến nay: Giảng viên, khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

   - Từ năm 2009 đến năm 2013: Giảng viên, Phó trưởng khoa (kiêm nhiệm từ 2009, đến 2011 chính thức) khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục (nếu có): Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Hùng Vương, Đại học Luật Hà Nội, Cao đẳng sư phạm Hà tây…

6. Học hàm, học vị: PGS.TS

  - Được cấp bằng ĐH: 06/08/1996,      thuộc ngành: Ngữ văn,          chuyên ngành: Ngữ văn

            Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

  - Được cấp bằng ThS: 22/08/2003,    thuộc ngành: Văn học,           chuyên ngành: Hán Nôm

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học KHXH&NV–ĐH Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

  - Được cấp bằng TS: 23/06/2009, thuộc ngành: Văn học, chuyên ngành: Văn học cổ đại Trung Quốc

            Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc  

7. Hướng dẫn TS, ThS:

STT

Tên học viên

Tên đề tài

Năm bảo vệ

Ghi chú

1.       

Nguyễn Văn Kiên

Nghiên cứu văn bản các khoa cúng độ vong trong “Thủy lục toàn tập”

2013

2.       

Bùi Thị Diển

Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của Thiết Ngưng

2013

3.       

Nguyễn Thu Hà

Hình tượng Thạch nữ trong tiểu thuyết Tử cấm nữ của Lư Tân Hoa

2014

4.       

Nguyễn Thị Hà

Nghiên cứu văn bản Cúc Hiên thi tập của Lê Đình Diên

2014

5.       

Nguyễn Minh Trang

Nghiên cứu văn bản Ngự Giao kỉ của Trương Kính Tâm

2014

6.       

Nguyễn Thị Linh Thùy

Giải mã một số biểu tượng trong Thủy lục toàn tập

2014

7.       

Hà Thị Bích Thảo

Tìm hiểu thế giới tâm linh người Việt qua văn hầu đồng

2014

8.       

Bùi Thị Hảo

Ngôn ngữ trên biển hiệu quảng cáo từ góc nhìn văn hóa (trường hợp quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội)

2015

8. Nghiên cứu khoa học:

8.1. Đề tài nghiên cứu

1- Cơ sở dữ liệu dạy học Hán Nôm trong trường Đại học, Đề tài cấp trường (2005), Mã số: SP-05-146

2- Mối quan hệ giữa tên, tự và hiệu trong văn hoá đặt tên của người Việt (qua tên, tự và hiệu các tác gia Văn học Việt Nam truớc thế kỉ XX), Đề tài cấp trường (2011-2012), Mã số: SPHN11-32.

3- Chủ trì dịch 05 đầu sách chữ Hán và chữ Nôm trong kho mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang (năm 2010), gồm các cuốn: Tây phương mĩ nhân truyện, Sa di ni giới kinh, Tì kheo ni giới kinh, Kính tín lục (2 tập thượng và hạ), Yên Tử nhật trình.

4- Chủ trì dịch 02 tài liệu tiếng Anh về Nhân học: trích những mục từ về Nhân học trong Từ điển Bách khoa toàn thư của Mĩ (dịch năm 2004), Lịch sử và lí thuyết Nhân học (của A.Barnard, Mĩ, dịch năm 2010),

5- Khôi phục di văn đền thờ Tam Tòa đại vương tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh (giai đoạn 1 năm 2010, giai đoạn 2 năm 2011).

· Sưu tầm và xuất bản thành ấn phẩm sáng tác của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên (Văn học dân gian và văn học viết),Đề tài do Sở khoa học và công nghệ Điện Biên quản lí (2014-2015); Mã số: ĐT.11-14, Phó chủ nhiệm đề tài.

· Xây dựng hệ sinh thái học tập (Learning Ecisystem) cho giáo dục phổ thông thành phố Hà Nội, Quyết định số: 2177/QĐ-UBND ngày 22/4/1014 của UBND thành phố Hà Nội, Mã số: 01C-07/05-2014-2, thành viên tham gia đê tài.

8.2.  Các bài báo khoa học

a, Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong nước

· Biểu hiện hỗn tạp trong tư tưởng cuốn Liệt tử xung hư chí đức chân kinh qua chữ “đạo”, TC Hán Nôm, ISSN- 8066-8639, số 6 (73), 2005, trang 47-51.

· Tư liệu về một người Việt trở thành “Hoàng Đường chi nghĩa sĩ”, TC Hán Nôm, ISSN- 8066-8639, số 3 (88), 2008, trang 70-74.

· “Tam ngôn” của Trang Tử và sự hạn chế của ngôn từ, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 6 (94), 2009, trang 73-78.

· Bàn về chữ “Man” người Trung Quốc dùng gọi tên người Việt, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 6 (106), 2010, trang 82-86.

· Trang Tử - “trọng ngôn” hay “trùng ngôn”, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 9 (109), 2010, trang 71-75.

· Decoding the symbols of the Taoism amulets, Journal of Scjence, Hanoi National University of Education, ISSN 0868-3719, Volume 58, Number 5, June 2013, p71-76..

· Người Bắc viết sử nước Nam: Trương Kính Tâm và cuốn Ngự Giao kỉ, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 1 (149), 2014, trang 50-56.

· Thời điểm kinh điển Nho gia du nhập vào Việt Nam, TC Hán Nôm, ISSN- 8066-8639, số 2 (123), 2014, trang 46-52.

· Đi tìm “tên cũ” của Hồ Hán Thương trong thư tịch phương Bắc, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 8 (156), 2014, trang 59-63.

· Courtesy names and ‘ego’ consciousness in the ancient literati class, Journal of Scjence, Hanoi National University of Education, ISSN 0868-3719, Volume 59, Number 5, June 2014, p60-63..

b, Bài báo đăng tạp chí quốc tế

· Truyền bá và tiếp thụ Trang Tử ở Việt Nam, Tạp chí Hán tự Hán văn, Hàn Quốc, in bằng tiếng Trung Quốc, ISBN 1975-9886, số 6, tháng 12 năm 2010, trang 205-224.

c, Báo cáo đăng hội nghị, hội thảo

- Trong nước:

· Về chữ “dã” trong bài thơ Ngôn hoài của Không Lộ Thiền sư, Hợp tuyển công trình nghiên cứu, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, NXB Giáo dục, tháng 10 năm 2011, trang 689-692.

· Tư tưởng Phật giáo Trần Nhân Tông - con đường Thiền tâm đi vào cuộc sống, Kỉ yếu Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn – từ truyền thống đến hiện đại, NXB Đại học Sư phạm, 2011, trang 296-300.

· “Chỉn Bụt là ta”, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Trần Nhân Tông và con đường chính pháp”, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2012, trang 123-128.

· Vai trò của gia huấn đối với đạo làm người trong văn hóa Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo “Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam”, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 2014, trang 319-326.

- Nước ngoài:

· Truyền bá và tiếp thụ Trang Tử ở Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Ảnh hưởng của kinh điển và văn hóa Trung Quốc ở khu vực Đông Á” tại Seoul, in bằng tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, 7/2010.

8.3. Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo

· Thần thoại Trung Hoa, Nxb. Giáo dục, 2009.

· Từ điển Văn học nước ngoài, Nxb. Giáo dục, 2009 (viết chung).

· Lịch sử và lí thuyết Nhân học (của A.Barnard, Anh, cùng Đỗ Thị Thu Hà dịch), Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội, 2015

Cập nhật: 17/09/2015 - Lượt xem: 2760

Bài cùng chuyên mục