Tiện ích


Thống kê truy cập

TS. Nguyễn Thị Tú Mai

Tác giả: admin - Cập nhật: 21/09/2015

Giảng viên Bộ môn Hán Nôm Hướng nghiên cứu chính: Chữ Nôm, Tiếng Việt lịch sử

1. Họ tên: Nguyễn Thị Tú Mai

2. Học vị: Tiến sĩ

3. Ngoại ngữ: Tiếng Trung C

4. Hướng nghiên cứu chính: Chữ Nôm, Tiếng Việt lịch sử

5. Một số công trình tiêu biểu:

 

  1. Một vài suy nghĩ về cách đọc của các chữ , , , , .. (2006), Tạp chí Khoa học – ĐHSP Hà Nội, số 5/2006, tr.7-11.
  2. Bối cảnh văn hóa và sự hưng thịnh của phú Nôm thế kỉ XVIII-XIX (2007), Tạp chí Khoa học – ĐHSP Hà Nội, số 2, tr. 3-5
  3. Dấu vết cổ trong văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông của Jeronymo Mayorica (2010) Tạp chí Khoa học – ĐHSP Hà Nội, số 2, tr59-66.
  4. “Diện mạo chữ Nôm tự tạo trong văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông của Jeronymo Maiorica” (2010), Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn từ truyền thống đến hiện đại (Kỷ yếu Hội thảo khoa học), Nxb ĐH Sư phạm, Hà Nội, tr.308-317.
  5. Giáo trình Văn bản Hán văn Việt Nam (viết chung) (2011), Nxb Giáo dục Việt Nam, H.
  6.  “Thủ pháp giễu nhại trong phú Nôm”, in trong Hán Nôm học trong nhà trường - một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi (2013), Nxb ĐH Sư phạm, H, tr.353-357.
  7. “Vấn đề văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông trong nhóm văn bản chữ Nôm của Jeronimo Mayorica”, in trong Bốn mươi năm đào tạo và nghiên cứu Hán Nôm (1972-2012), (2013), Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội, H, tr.573-592.
  8. Giáo trình Văn bản Hán văn Trung Hoa (viết chung) (2013), Nxb Giáo dục Việt Nam, H (đang in).

6. Liên hệ:

Email:  tumaisp@yahoo.com.vn

Cập nhật: 28/05/2014 - Lượt xem: 1451

Bài cùng chuyên mục