Tiện ích


Thống kê truy cập

I.                     Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy: PGS.TS Đỗ Hải Phong

Phó bí thư: PGS.TS Hà Văn Minh

Đảng ủy viên: PGS.TS Dương Tuấn Anh

Đảng ủy viên: PGS.TS Trịnh Thị Lan

Đảng ủy viên: PGS.TS Nguyễn Việt Hùng

II.                   Ban chủ nhiệm

Trưởng khoa: PGS. TS. Đỗ Hải Phong

Phó Trưởng khoa PGS. TS. Hà Văn Minh

III.                 Công đoàn

Chủ tịch: PGS TS Dương Tuấn Anh

Phó chủ tịch: TS Thành Đức Hồng Hà

Ủy Viên: PGS TS Lê Lan Anh, PGS TS Lê Trà My, TS Phạm Đặng Xuân Hương

IV.                Đoàn thanh niên

Bí thư Liên chi Đoàn Khoa: ThS. Nguyễn Thế Hưng

Bí thư CĐ cán bộ: TS. Phùng Diệu Linh

V.                  Các bộ môn

1.       Văn học Việt Nam dân gian và trung đại

Trưởng môn: TS Trần Hoa Lê

Phó trưởng môn: PGS TS Nguyễn Việt Hùng

2.       Văn học Việt Nam hiện đại

Trưởng môn: PGS TS Đặng Thu Thủy

3.       Văn học nước ngoài

Trưởng môn: PGS TS Nguyễn Thị Mai Liên

Phó trưởng môn: TS Thành Đức Hồng Hà

4.       Lý luận văn học

Trưởng môn: TS Đỗ Văn Hiểu

Phó trưởng môn: TS Nguyễn Thị Hải Phương

5.       Ngôn ngữ

Trưởng môn: PGS TS Đặng Hảo Tâm

Phó trưởng môn: PGS TS Trần Kim Phượng

6.       Hán Nôm và Cơ sở văn hóa Việt Nam

Phó trưởng môn phụ trách: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Chung

7.       Phương pháp dạy học Ngữ văn

Trưởng môn: PGS TS Phạm Thị Thu Hương

Phó trưởng môn: TS Trịnh Thị Lan