Tiện ích


Thống kê truy cập
TS. Đinh Minh Hằng

Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam hiện đại; thơ Việt Nam hiện đại trong tương quan so sánh với thơ Anh, Mỹ hiện đại; thơ Việt Nam hiện đại nhìn từ góc độ tiếp nhận một số lý thuyết văn học hiện đại.

Tác giả: admin Cập nhật:04/02/2016
TS. Đỗ Văn Hiểu

Trưởng môn Lí luận văn học

Tác giả: Admin Cập nhật:02/03/2016
TS. Đoàn Thị Thanh Huyền

Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn

Tác giả: admin Cập nhật:04/03/2016
TS. Lê Thị Minh Nguyệt

Giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học

Tác giả: admin Cập nhật:23/09/2015
TS. Lương Thị Hiền

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ. Hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ học xã hội; Ngữ dụng học; Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt

Tác giả: Admin Cập nhật:17/09/2015
TS. Nguyễn Phượng

Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam. Hướng nghiên cứu chính: Văn xuôi Việt Nam đương đại; Thơ Việt Nam đương đại. Các xu hướng khảo cứu và phê bình Việt Nam hiện đại; Văn học trong nhà trường phổ thông...

Tác giả: Admin Cập nhật:28/09/2015
TS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Tác giả: Admin Cập nhật:18/09/2015
TS. Nguyễn Thị Hồng Ngân

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ. Hướng nghiên cứu chính: Ngữ pháp học, Ngữ dụng học, Ngôn ngữ học xã hội

Tác giả: Admin Cập nhật:17/09/2015
TS. Nguyễn Thị Minh Thương

Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam hiện đương đại, Văn học so sánh, Tiếp nhận văn học, Nghiên cứu văn học từ góc độ văn hóa.

Tác giả: Admin Cập nhật:16/09/2015
TS. Nguyễn Thị Tú Mai

Giảng viên Bộ môn Hán Nôm Hướng nghiên cứu chính: Chữ Nôm, Tiếng Việt lịch sử

Tác giả: admin Cập nhật:28/05/2014
TS. Phùng Diệu Linh

Giảng viên Bộ môn Hán Nôm

Tác giả: admin Cập nhật:17/09/2015
TS. Trần Hạnh Mai

Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Văn hóa học, Lịch sử văn học Việt Nam

Tác giả: Admin Cập nhật:16/09/2015
TS. Trần Hoài Phương

Tác giả: admin Cập nhật:24/10/2014
TS. TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Tác giả: Admin Cập nhật:08/03/2016
TS. Vũ Tố Nga

Tác giả: Admin Cập nhật:12/03/2016
1234