Tiện ích


Thống kê truy cập
PGS.TS. Phan Hồng Xuân

Giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học

Tác giả: admin Cập nhật:06/03/2016
PGS.TS. Thành Đức Hồng Hà

Tác giả: Admin Cập nhật:13/03/2016
PGS.TS. Trần Kim Phượng

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ. Hướng nghiên cứu chính: Ngữ pháp học, Phân tích diễn ngôn

Tác giả: Admin Cập nhật:17/09/2015
PGS.TS. Trần Văn Toàn

Đảng uỷ viên, Phó trưởng khoa, Trưởng môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Văn hoá học, Lịch sử văn học Việt Nam, Diễn ngôn.

Tác giả: Admin Cập nhật:16/09/2015
PGS.TS. Trịnh Thị Lan

Giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học

Tác giả: admin Cập nhật:06/03/2016
ThS Nguyễn Thị Hường

Tác giả: Giảng viên bộ môn Văn học dân gian Cập nhật:06/03/2016
Ths. Tạ Thành Tấn

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ. Hướng nghiên cứu chính: Ngữ âm - âm vị học, Ngôn ngữ học tri nhận

Tác giả: Admin Cập nhật:17/09/2015
TS Đỗ Thị Mỹ Phương

Giảng viên Văn học trung đại Việt Nam

Tác giả: admin Cập nhật:03/03/2016
TS Nguyễn Ngọc Minh

Giảng viên Lí luận văn học

Tác giả: admin Cập nhật:02/03/2016
TS Nguyễn Thị Hải Phương

Phó trưởng bộ môn Lí luận văn học

Tác giả: admin Cập nhật:02/03/2016
TS Nguyễn Thị Nương

Giảng viên bộ môn Văn học Việt Nam trung đại

Tác giả: admin Cập nhật:11/03/2016
TS Phạm Đặng Xuân Hương

Tác giả: Giảng viên bộ môn Văn học dân gian Cập nhật:05/03/2016
TS Trần Ngọc Hiếu

Giảng viên Lí luận văn học

Tác giả: admin Cập nhật:06/03/2016
TS. Chu Văn Sơn

Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại Hướng nghiên cứu: Văn học Việt Nam hiện đại và đương đại

Tác giả: admin Cập nhật:19/03/2016
TS. Đặng Thị Thu Hiền

Tác giả: Admin Cập nhật:12/03/2016
1234