Tiện ích


Thống kê truy cập
PGS.TS Nguyễn Viết Chữ

Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn

Tác giả: admin Cập nhật:04/03/2016
PGS.TS Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn

Tác giả: admin Cập nhật:23/09/2015
PGS.TS Phùng Ngọc Kiếm

Giảng viên cao cấp Lí luận văn học

Tác giả: admin Cập nhật:04/03/2016
PGS.TS Trần Mạnh Tiến

Giảng viên cao cấp Lí luận văn học

Tác giả: admin Cập nhật:02/03/2016
PGS.TS Trần Thị Hoa Lê

Lý lịch khoa học

Tác giả: admin Cập nhật:18/09/2015
PGS.TS. Đặng Thị Hảo Tâm

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ. Hướng nghiên cứu chính: Ngữ dụng học, Từ vựng - Ngữ nghĩa, Ngôn ngữ học tri nhận

Tác giả: Admin Cập nhật:17/09/2015
PGS.TS. HÀ THỊ HÒA

Bộ môn Văn học nước ngoài

Tác giả: Admin Cập nhật:06/03/2016
PGS.TS. Hà Văn Minh

Giảng viên Bộ môn Hán Nôm Hướng nghiên cứu chính: - Nghiên cứu ch­ương trình, nội dung, ph­ương pháp đào tạo các hệ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Ngữ văn Hán Nôm. - Nghiên cứu cơ bản về Hán Nôm học, Văn hóa học, Văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ và văn học Việt Nam. - Nghiên cứu ứng dụng về Hán Nôm học, Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam.

Tác giả: admin Cập nhật:18/06/2014
PGS.TS. Lê Thị Lan Anh

Tác giả: Admin Cập nhật:17/09/2015
PGS.TS. Lê Trà My

Giảng viên Lí luận văn học

Tác giả: admin Cập nhật:07/03/2016
PGS.TS. NGUYỄN LINH CHI

Tác giả: Admin Cập nhật:09/03/2016
PGS.TS. Nguyễn Thị Lương

Tác giả: Admin Cập nhật:12/03/2016
PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa

Tác giả: Admin Cập nhật:14/03/2016
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ. Hướng nghiên cứu chính: Phong cách học

Tác giả: Admin Cập nhật:17/09/2015
PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Tác giả: admin Cập nhật:05/03/2016
1234