Tiện ích


Thống kê truy cập

PGS.TS Nguyễn Viết Chữ

Tác giả: admin - Cập nhật: 06/03/2016

Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Viết Chữ                                  Giới tính      : Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1950                           Nơi sinh       : Thái Bình

Quê quán: Hòa Bình, Kiến Xương, Thái Bình         Dân tộc        : Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ        Năm nhận học vị: 1985, ở nước Nga

Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư             Năm bổ nhiệm: 2009

Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: CQ: (043) 7549076 , (043) 7549808

                              NR: 043. 7914049                     DĐ: 0912048624

Fax:

E-mail: nguyenvietchu@gmail.com

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Đại học chính qui.

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngành học: Sư phạm Ngữ văn.

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1970

Bằng đại học 2:                                                        Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học:

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Không                        Năm cấp bằng: Không

Nơi đào tạo: Không

- Bằng Tiến sĩ/ Phó tiến sĩ chuyên ngành: Phương pháp dạy học Ngữ văn.

Năm cấp bằng: 1985                  Nơi đào tạo: Cộng hòa Liên bang Nga.

- Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Nghiên cứu và tiếp thu các tác phẩm của A.Puskn trong nhà trường phổ thông Việt Nam.

3. Ngoại ngữ:        1. Tiếng Nga                    Mức độ sử dụng: Xem, đọc, nghe,

                                                                      nói, viết.

                              2. Tiếng Anh (bằng B)    Mức độ sử dụng: Làm việc với từ điển.

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1970 - 1972

Trường cấp II Sông Mã - Sơn La

 Giáo viên

1972 - 1976

Trường Bồi dưỡng giáo viên Sơn La

 Giáo viên

1977 - 1980

Trường CĐSP Thái Bình

Phó Chủ nhiệm khoa xã hội

1981 - 1985

Nghiên cứu và bảo vệ luận án ở Liên Xô

1986 - 1990

Trường CĐSP Thái Bình

Phó Chủ nhiệm khoa xã hội

1990 - 2007

Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội

Giảng dạy

2008 - 2012

Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội

Phó trưởng Bộ môn PPDH Ngữ văn.

2012 - nay

Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội

Giảng viên.

 

D. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng hệ thống đồ dùng để thực hiện hoạt động liên môn trong dạy học văn ở phổ thông cơ sở và phổ thông trung học.

1996

Cấp bộ

Chủ nhiệm đề tài

2

Phương pháp giảng dạy văn học Nga.

1997

Cấp Bộ

Tham gia

3

Nghiên cứu Aragông trong nhà trường Việt Nam

2001

Cấp Bộ

Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố:

S

TT

Tên công trình

Số tác

giả

Tên tạp chí

Tập

Số

Trang

Năm

1

Về việc bồi dưỡng kĩ năng đọc, nghe, nói, viết cho học sinh trong dạy học Ngữ văn.

1

Tạp chí Giáo dục

172

15-16

2007

2

Đối thoại trong dạy học văn

1

Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội

4

63-66

2009

3

Đào tạo người thầy giáo Ngữ văn - Khâu then chốt của việc nâng cao dạy học văn

1

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

167-171

2007

4

Bản chất của quá trình dạy học Ngữ văn trong nhà trường.

1

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông (theo chương trình và sách giáo khoa mới).

57-70

2007

5

Một số vấn đề bức xúc ở khoa Ngữ văn trong công cuộc hiện đại hóa đất nước

1

Tạp chí Khoa học xã  hội

2

21-25

2005

6

Sách giáo khoa - khâu quan trọng trong sự phát triển đồng bộ của nền giáo dục.

1

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Sách giáo khoa trong xã hội hiện đại.

68-69

2004

S

TT

Tên công trình

Số tác

giả

Tên tạp chí

Tập

Số

Trang

Năm

7

Về việc đổi mới dạy học văn ở Đại học Sư phạm

1

Nghiên cứu giáo dục.

2

10-15

2001

8

Hiện đại hóa công nghệ dạy học ở trường ĐHSP

1

Kỷ yếu Khoa học

43-48

2000

9

Rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi trong giờ văn

1

Tạp chí Giáo dục trung học.

33

39-41

2000

10

Đổi mới phương pháp học tục ngữ ở trường THCS

1

Thông báo Khoa học, ĐHSP Hà Nội

6

73-78

1997

11

Tận dụng hoạt động liên môn trong nghề dạy Ngữ văn

1

Hoạt động khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội

9

20-21

1996

12

Bước đầu hiện đại hóa tiết dạy học các tác phẩm văn chương.

1

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hóa người học.

1

44-46

1995

13

Thơ Đường và dạy thơ Đường trong nhà trường phổ thông trung học.

1

Thông báo Khoa học, ĐHSP Hà Nội

1

130-133

1994

14

Sự khác biệt giữa kiểu văn phân tích và kiểu văn bình giảng.

1

Nghiên cứu

Giáo dục.

10

18-20

1996

15

Biện pháp khởi động và kết thúc trong giờ dạy học tác phẩm văn chương kết hợp với hoạt động liên môn liên ngành.

1

Tài hoa trẻ

107

59-62

2000

S

TT

Tên công trình

Số tác

giả

Tên tạp chí

Tập

Số

Trang

Năm

16

Biện pháp khởi động và kết thúc trong giờ dạy học tác phẩm văn chương kết hợp với hoạt động liên môn liên ngành.

1

Tài hoa trẻ

108

55-57

2000

17

Bài học lớn từ mọt di sản lớn của một cuộc đời đẹp (kỷ niệm 0400 năm ngày sinh Comenxki)

1

Thông báo Khoa học, ĐHSP Hà Nội.

2

85-86

1992

18

Về các bản dịch hai bài thơ của A.Puskin ra tiếng Việt (Trên đồi Grudia và Buổi tối mùa đông)

1

Tạp chí Nhà trường Sư phạm

3

13

1985

19

Các tác phẩm của A.Puskin trong nhà trường Việt Nam

1

Tạp chí Nhà trường Sư phạm.

2

3

1985

3. Các sách đã xuất bản:

1. Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể NXB ĐHSP (2001).

2. Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam (2008).

3. Nghiên cứu và tiếp nhận Văn chương nước ngoài trong nhà trường, NXB giáo dục Việt Nam (2014).

4. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh và Cao học:

a) Nghiên cứu sinh:

1. Hoàng Văn Vĩnh                - Đề tài: Dạy học truyện ngắn 1945 - 1975 cho học sinh THPT theo hướng hoạt động học sáng tạo, (đã bảo vệ 2015).

2. Lê Linh Chi                        - Đề tài:  Dạy học tác phẩm Văn chương ở trường THPT theo hướng đối thoại (bảo vệ 2016).

3. Đặng Thị Ngọc Lan           - Đề tài: Dạy học các tác phẩm của Lỗ Tấn trong nhà trường phổ thông Việt Nam, theo hướng tiếp cận đồng bộ.

4. Vũ Ngọc Hưng                  - Đề tài: Phát triển năng lực tái hiện hình tượng và liên tưởng tưởng tượng trong dạy học truyện ngắn cho học sinh lớp 12.

5. Châu Thị Kim Ngân           - Đề tài: Phát triển năng lực tổ chức hợp tác cho sinh viên Sư phạm Ngữ văn trong dạy học tác phẩm Văn chương ở trường Cao đẳng Sư phạm.

b) Đào tạo cao học:

1. Nguyễn Tiến Dũng            - Đề tài: Từ góc độ loại thể xác định một phương hướng dạy học truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam trong nhà trường THPT (2003).

2. Châu Thị Kim Ngân           - Đề tài: Nghiên cứu, tiếp thu và đi tới một cách dạy thích hợp truyện ngắn "Lão Hạc" của Nam Cao trong chương trình bậc THCS (2004).

3. Nguyễn Văn Thắng            - Đề tài: Một số biện pháp tiếp cận truyện ngắn chữ tình lãng mạn trong trường THPT (2004).

4. Ngô Thị Tú Oanh               - Đề tài: Vận dụng dạy học theo loại thể vào giảng dạy một số tác phẩm trong chương trình THPT (2004).

5. Nguyễn Thị Thu Thảo        - Đề tài: Dạy học truyện ngắn "Vợ nhặt" Kim Lân trong cái nhìn văn hóa cho học sinh THPT (2008).

6. Hà Thị Ngọc Hà                 - Đề tài: Chuẩn bị một số kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khoa Ngữ văn sau khi tốt nghiệp (2008).

Cập nhật: 04/03/2016 - Lượt xem: 1248

Bài cùng chuyên mục