Tiện ích


Thống kê truy cập
GS. TS Lê Huy Bắc

Bộ môn Văn học nước ngoài

Tác giả: Admin Cập nhật:20/09/2015
GS. TS Trần Đăng Xuyền

Giảng viên cao cấp. Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Các khuynh hướng và trào lưu văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945;Tư tưởng nghệ thuật, cá tính sáng tạo và phong cách nghệ thuật nhà văn; Nghiên cứu tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại và dưới góc nhìn văn hóa.

Tác giả: Admin Cập nhật:16/09/2015
GS.TS Lã Nhâm Thìn

Giảng viên cao cấp Văn học Việt Nam trung đại

Tác giả: admin Cập nhật:13/03/2016
GS.TS Vũ Anh Tuấn

Tác giả: Giảng viên cao cấp Văn học dân gian Cập nhật:06/03/2016
PGS. TS Trần Lê Bảo

Tác giả: Admin Cập nhật:18/09/2015
PGS. TS. Đặng Thu Thủy

Trưởng môn Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam hiện đại, Thơ Việt Nam hiện đại

Tác giả: Admin Cập nhật:26/09/2015
PGS. TS. Dương Tuấn Anh

Giảng viên Bộ môn Hán Nôm. Hướng nghiên cứu chính: Hán Nôm, Văn học Trung Quốc, Văn học trung đại Việt Nam, Tiếp nhận văn học, Văn hóa Việt Nam, Nhân học văn hóa, Ngôn ngữ và văn hóa

Tác giả: Admin Cập nhật:17/09/2015
PGS. TS. NGƯT NGUYỄN ĐĂNG NA

Lý lịch khoa học

Tác giả: admin Cập nhật:12/11/2014
PGS. TS. NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

Tác giả: Admin Cập nhật:30/09/2015
PGS.TS Đỗ Hải Phong

Bí thư Đảng ủy Khoa. Trưởng Khoa. Giảng viên Bộ môn Văn học nước ngoài. Hướng nghiên cứu chính: Văn học Nga, Văn học phương Tây, Văn học so sánh, Tự sự học, Tiếp nhận văn học, Thi pháp học

Tác giả: Admin Cập nhật:17/09/2015
PGS.TS LÊ NGUYÊN CẨN

Bộ môn Văn học nước ngoài

Tác giả: Admin Cập nhật:11/03/2016
PGS.TS Lê Thị Lưu Oanh

Giảng viên Lí luận văn học

Tác giả: admin Cập nhật:03/03/2016
PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng

Tác giả: admin Cập nhật:18/09/2015
PGS.TS NGUYỄN THỊ MAI CHANH

Tác giả: Admin Cập nhật:23/09/2015
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Chung

Giảng viên Bộ môn Hán Nôm

Tác giả: admin Cập nhật:14/03/2016
1234