TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024 - KHÓA 34 (2024-2026)

📢 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

📍 Các ngành tuyển sinh gồm: Toán - Tin, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Sư phạm Kĩ thuật, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Triết học, Giáo dục thể chất, Giáo dục đặc biệt, Việt Nam học, Công tác xã hội, Tiếng Anh, Nghệ thuật, Tâm lí giáo dục, Quản lí Giáo dục, Công nghệ thông tin.

Đối với ngành Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh trình độ thạc sĩ đối với các chuyên ngành:

1. Hán Nôm: (Chỉ tiêu XT1: 3 và Chỉ tiêu XT2: 2)

2. Ngôn ngữ học (Chỉ tiêu XT1: 7 và Chỉ tiêu XT2: 4)

3. Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và TV (Chỉ tiêu XT1: 21 và Chỉ tiêu XT2: 9)

4. Lí luận văn học (Chỉ tiêu XT1: 7 và Chỉ tiêu XT2: 3)

5. Văn học dân gian (Chỉ tiêu XT1: 3 và Chỉ tiêu XT2: 2)

6. Văn học Việt Nam (Chỉ tiêu XT1: 13 và Chỉ tiêu XT2: 7)

7. Văn học nước ngoài (Chỉ tiêu XT1: 7 và Chỉ tiêu XT2: 3)

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

- Thời gian đào tạo: 02 năm

- Hình thức đào tạo: Chính quy

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/drive/folders/18Eahp35jvYZnxfW4gudkgJehvSwO3yVR?usp=sharing


Source: 
21-01-2024
Tags