THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA (Thư mời Số 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 537/TB-ĐHSPHN

                  Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI VIẾT BÀI

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA  (Thư mời Số 1)

Thi hào dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu:

hướng tiếp cận và thành tựu nghiên cứu mới”

(Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu)

           

Kính gửi : Quý học giả

 

Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) là thi hào, danh nhân văn hoá dân tộc. Năm 2021, ông được tổ chức UNESCO vinh danh là danh nhân văn hoá thế giới. Năm 2022 đánh dấu 200 năm sinh của ông. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại những giá trị, đóng góp của Nguyễn Đình Chiểu cho văn hoá, lịch sử dân tộc và suy nghĩ tiếp những vấn đề đặt ra cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc ngày nay. Hội thảo khoa học “Thi hào dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu: hướng tiếp cận và thành tựu nghiên cứu mới (Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu)” do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM đồng tổ chức nhằm hiện thực hoá ý tưởng này.

Đơn vị tổ chức hội thảo: Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Khoa Văn học, Khoa Lịch sử Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo (dự kiến): 

Tháng 10/2022: Hội thảo tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I. Nội dung chính của hội thảo xoay quanh các chủ đề sau:

  1. Công bố những thành tựu nghiên cứu và gợi mở những hướng nghiên cứu mới về con người, sự nghiệp trước tác của Nguyễn Đình Chiểu;
  2. Tôn vinh những đóng góp của Nguyễn Đình Chiểu từ phương diện văn học - ngôn ngữ, lịch sử, tư tưởng - văn hoá dân tộc; Nguyễn Đình Chiểu với tư cách là tác gia tiêu biểu của văn học Nam bộ.
  3. Giảng dạy về Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm của ông trong nhà trường các cấp.
  4. Đề xuất ứng dụng các giá trị văn hoá lịch sử gợi mở từ sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu đối với đất nước trong bối cảnh hiện nay.

II. Thể lệ bài viết

- Tiếng Việt, sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 12; cách dòng đơn, đoạn cách đoạn 6pt, chừa lề 2,5 cm cho các bên, bài viết có độ dài không quá 12 trang.

- Chú thích trích dẫn dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang (restart each page).

- Tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài, xếp theo quy định: Tên tác giả (năm xuất bản), tên tác phẩm (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Mỗi bài tham luận gửi về BTC bao gồm: Tiêu đề – Title (tiếng Việt hoặc tiếng Anh); Tóm tắt – Abstract (khoảng 150-200 từ, tiếng Việt & tiếng Anh); Từ khóa – Keywords (3-5 từ, tiếng Việt & tiếng Anh); Nội dung tham luận.

- Các bài viết nếu được Hội đồng thẩm định thông qua thì sẽ được in Kỷ yếu có chỉ số ISBN.

 

III. Thời hạn gửi bài

Thời hạn gửi đăng ký tóm tắt: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/5/2022

Thời hạn gửi bài tham luận:đến hết ngày 15/7/2022

 

IV. Thông tin liên hệ và Địa chỉ gửi bài:

- PGS.TS. Trần Thị Hoa Lê – Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Số ĐT: 0975391010; Email: leth@hnue.edu.vn

- TS. Phan Mạnh Hùng – Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Số ĐT: 0919500066; Email: flconference@hcmussh.edu.vn

- ThS. Dương Thành Thông – Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Số ĐT: 0982162131; Email: duongthong1310@gmail.com

Thông tin về hội thảo, tóm tắt và toàn văn báo cáo sẽ được đăng tải trên website: http://nguvan.hnue.edu.vn ; http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn                        

Trân trọng./.

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

ĐỒNG TRƯỞNG BAN

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS Nguyễn Văn Trào

(đã ký)

 


Source: 
05-11-2022
Tags