Thông báo Hội thảo Khoa học quốc gia “Giáo sư Hoàng Tuệ với Ngôn ngữ trong đời sống xã hội”

Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học, Tạp chí “Ngôn ngữ”, Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và gia đình cố GS Hoàng Tuệ (đại diện là Nhà văn Bảo Ninh) phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Giáo sư Hoàng Tuệ với Ngôn ngữ trong đời sống xã hội”.
Mục đích của Hội thảo: tôn vinh những đóng góp có giá trị của GS Hoàng Tuệ cho nền ngữ học nước nhà; từ đó, khơi dậy niềm say mê nghiên cứu, tìm tòi những vấn đề cơ bản, hiện đại của ngôn ngữ học cũng như các vấn đề về ngôn ngữ ở Việt Nam.
Giáo sư Hoàng Tuệ là cán bộ lão thành sớm tham gia cách mạng từ những ngày tiền khởi nghĩa; là nhà ngôn ngữ học có tầm nhìn rộng, uyên bác; là nhà giáo có công đào tạo nhiều thế hệ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn; là Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học đầu tiên của Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP HN; là Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, Tổng Biên tập Tạp chí “Ngôn ngữ” uy tín và tài năng. Giáo sư Hoàng Tuệ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các huân chương kháng chiến, giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ (cá nhân và tập thể).

Chi tiết xin xem thông báo đính kèm.

Trân trọng./.


Source: 
16-01-2024
Tags