PGS. TS. Đặng Thu Thủy

LÝ LỊCH KHOA HỌC

   1. Họ và tên: ĐẶNG THU THUỶ

   2. Năm sinh: 1977                                     

   3. Nam/Nữ:   Nữ

   4. Cơ quan công tác (đối với người đang công tác)

    Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội              

    Người đứng đầu cơ quan: GS.TS Nguyễn Văn Minh      

    Địa chỉ cơ quan: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

    Website cơ quan: hnue.edu.vn   

    Điện thoại cơ quan: 024-37547823

   5. Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại – khoa Ngữ văn

   6. Nguyên quán: TP. Nam Định                            

   7.    Email: dangthuy118@gmail.com

   8. Kinh nghiệm công tác (nêu các công việc đã/đang làm liên quan đến xây dựng/biên soạn/thẩm định CT GDPT/SGK phổ thông)

   9. Chức danh khoa học: Phó Giáo sư – Tiến sĩ

   10. Trình độ được đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành, chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐHSP Hà Nội

Văn học Việt Nam

1999

Sau đại học (Cao học)

Trường ĐHSP Hà Nội

Văn học Việt Nam

2003

Nghiên cứu sinh

Trường ĐHSP Hà Nội

Văn học Việt Nam

2010

11. Trình độ ngoại ngữ 

 

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

 

12. Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi làm việc

Công việc đảm nhiệm

2000 – nay

Khoa Văn – ĐHSP Hà Nội

Giảng dạy Văn học Việt Nam hiện đại

13. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo và bài báo khoa học

13.1. Sách, giáo trình

TT

Tên sách, giáo trình

Tác giả/

đồng tác giả

Nơi

xuất bản

Năm

xuất bản

1

Phê bình văn học Việt Nam 1975 – 2005

Đồng tác giả

NXB Đại học

Sư phạm

2012

2

Văn học Việt Nam sau 1975 những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy

Đồng tác giả

NXB Đại học

Sư phạm

2006

3

Tài liệu tập huấn phát triển chuyên môn giáo viên trường THPT chuyên môn Ngữ văn

Đồng tác giả

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2011

13.2. Sách chuyên khảo

TT

Tên sách, giáo trình

Tác giả/

đồng tác giả

i xuất bản

Năm

xuất bản

1

Thơ trữ tình Việt Nam từ giữa thập kỉ 80 đến nay – Những đổi mới cơ bản

Tác giả

NXB Đại học Sư phạm

2016

13.3. Các bài báo khoa học:

– Số bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài: 

– Số bài báo đăng trên tạp chí trong nước:  20

– Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế:

– Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 

– Liệt kê các bài báo nêu trên theo thứ tự thời gian công bố:

1. Sức trẻ của một tài năng Chế Lan Viên, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ, số Xuân, 2003.

2. Ta là ai? Câu hỏi cuộc đời –  Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Những nhà nghiên cứu Ngữ văn trẻ – Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội (ISSN 0868-3179), 2004. 

3. Vài nhận xét về sự đổi mới ngôn ngữ thơ Việt Nam đương đại – Tạp chí Ngôn ngữ, số 6, 2005.

4. Đôi điều về văn hóa đọc thơ hôm nay – Kỷ yếu Hội thảo toàn  quốc Văn học Việt Nam sau 1975 - Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy – NXB Giáo dục, 2006. 

5. Vài nét về thơ tình Việt Nam đương đại – Đặc san khoa học ĐHSP Hà Nội, 2008.

6. Vài nét về thơ thị giác ở Việt Nam –  Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, số 6, 2008.

7. Sự vận động của quan niệm thơ và nhà thơ thời kì đổi mới – TC Nghiên cứu Văn học, số 7, 2008. 

8. Một vài khuynh hướng phê bình thơ từ giữa thập kỉ 80 - thế kỉ XX đến nay – Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, số 5, 2010. 

9. Vài nét về phê bình thơ từ 1986 đến nay –  Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, số 2, 2011. 

10. Thơ Tố Hữu trong đời sống hôm nay – Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 9, 2011.

11. Thơ nữ Việt Nam những năm đầu thế kỉ XXI- xu hướng hiện đại hóa về mặt kết cấu –  Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, số 1, 2014. 

12. Tùy bút ViLi – “hộ chiếu” tâm hồn  – Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, số 2, 2016.

13. Truyện kinh dị DiLi – Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 4, 2016.

14. Thế giới hình ảnh thơ Chế Lan Viên –  Tạp chí Lí luận phê bình văn học, nghệ thuật, số 5, 2016.

15.  Cái tôi trữ tình trong thơ miên di –  Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, số 5, 2016. 

16. Truyền thống và cách tân, bài học của thơ Việt trên đường đổi mới, NXB KHXH, 2016

17. Lịch sử chữ thơ Lê Đạt – Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn, số 1, 2017. 

18. Lưu Quang Vũ, cái tôi vượt ngưỡng- TC Khoa học Trường ĐHSP, số 5/ 2019

19. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THPT qua dạy học truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, NXB ĐHSP , 2020

20. Xuân Quỳnh, một đời thơ, TC LLPB và VHNT, 2021

 

14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã chủ trì hoặc tham gia

Thời gian

Tên đề tài

Tư cách tham gia

Cơ quan quản lý

2012 – 2013

Thơ nữ Việt Nam những năm đầu thế kỉ XXI

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội

2008 – 2009

Những đổi mới của thơ trữ tình Việt Nam từ 1986 đến nay (nhìn từ phương diện hình thức nghệ thuật)

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội

2012

Phê bình văn học Việt Nam từ sau 1975

Tham gia

Đề tài cấp Bộ

2013

Văn học miền Nam

Tham gia

Đề tài cấp Bộ

2014

Ngôn ngữ văn học Việt Nam hiệnđại

Tham gia

Đề tài cấp Bộ

15. Tham gia đào tạo sau đại học

- Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 1

- Số lượng NCS đang hướng dẫn: 1

- Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:    · Đã bảo vệ luận văn: khoảng 30

                                                   · Đang hướng dẫn luận văn: 6

Thông tin chi tiết:

Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án hoặc đang làm NCS)

Vai trò hướng dẫn (chính hay phụ)

Tên NCS, thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

Các dạng cơ bản của truyện ngắn Việt Nam sau 1986

Hướng dẫn chính

Chu Thị Huyền

THPT Trần Nhân Tông- Hà Nội

                                                                                               Ngày 22 tháng 6 năm 2021

                                                                          NGƯỜI KHAI

                                                                         (Chữ ký, họ và tên)

 

 

 

                                                                                                     Đặng Thu Thuỷ

 

 


Source: 
08-10-2020
Tags