Hội đồng trường Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức phiên họp lần thứ nhất

Phiên họp lần thứ nhất tập trung vào các nội dung chính: Bầu Thư kí Hội đồng trường nhiệm kì 2017 - 2022; Thảo luận, góp ý cho nghị quyết về việc thành lập các tiểu ban giám sát của Hội đồng trường; Thảo luận, đóng góp ý kiến cho nghị quyết về việc thông qua kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019 của Nhà trường; Thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kì 2017 - 2022.

Sau khi tham khảo ý kiến và lấy biểu quyết của các thành viên, Hội đồng trường đã nhất trí bầu PGS.TS Phan Thanh Long - Giảng viên cao cấp khoa Tâm lí Giáo dục, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ làm Thư kí Hội đồng trường, nhiệm kì 2017 - 2022.

Tại phiên họp, GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019. Trên cơ sở báo cáo này, các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học tới của Nhà trường. Sau khi thảo luận kĩ càng, Hội đồng trường đã tiến hành lấy biểu quyết và nhất trí thông qua kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019 của Nhà trường. Trọng tâm của kế hoạch  là: “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục quá trình xây dựng chiến lược trở thành trường Đại học Sư phạm Quốc gia, triển khai đổi mới mô hình và chương trình đào tạo, tiếp tục phát huy vai trò vị thế của trường Đại học Sư phạm trọng điểm, đầu ngành, tiên phong trong công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo”.

Kết thúc phiên họp, GS.TS Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường tổng kết lại các nội dung chính, cảm ơn và mong muốn các thành viên Hội đồng trường tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết cống hiến trí tuệ và sức lực vì sự phát triển của ngành giáo dục nói chung và của Trường ĐHSP Hà Nội nói riêng.

Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng trường

GS.TS Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi họp

GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019

 

Bài và ảnh: ThS. Lâm Hồng Mạnh


Source: 
13-09-2018
Tags