ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA NGỮ VĂN NHIỆM KÌ 2023-2028

       Trong Đại hội, PGS. TS Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Khoa Ngữ văn đã thay mặt BCH Công đoàn bộ phận trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn của BCH Công đoàn khoa Ngữ văn nhiệm kì 2019-2023, Phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn trong nhiệm kì 2023-2028. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào giáo dục, phong trào thi đua công đoàn, phát huy thành tích đã đạt được, xây dựng các giải pháp để chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, tiếp tục tham mưu cấp ủy và cấp chính quyền về các chế độ.

       Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cho nhiệm kì tới. Đại diện BCH Công đoàn cấp trên, TS. Nguyễn Nhật Tân – Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ghi nhận những thành tích của BCH Công đoàn khoa Ngữ văn nhiệm kì 2019-2023 trong công tác công đoàn thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục cũng như các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng để đạt nhiều thành tích hơn trong nhiệm kì tới.

       Sau phiên báo cáo, công tác bầu ra BCH mới được thực hiện nghiêm túc, trật tự theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên nhằm chọn ra những cá nhân tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, có năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên tín nhiệm. Đại hội đã tín nhiệm bầu ra BCH Công đoàn Khoa Ngữ văn nhiệm kì 2023-2028 với 5 đồng chí: TS. Đỗ Thị Thu Hà, PGS.TS Thành Đức Hồng Hà, chuyên viên Nguyễn Thủy Nguyên, TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy.

       Trong nhiệm kì 2023-2028, Công đoàn Khoa Ngữ văn nhất trí cố gắng đạt 100% các cán bộ nhà giáo người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành Giáo dục, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội phát động và được xếp loại Hoàn thành tốt và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Tin, ảnh: Thu Hằng, Kiều Anh, Thế Hưng

PGS. TS Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Khoa Ngữ văn đã thay mặt BCH Công đoàn bộ phận trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn của BCH Công đoàn khoa Ngữ văn nhiệm kì 2019-2023

TS. Nguyễn Nhật Tân – Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

PGS. TS Hà Văn Minh, Trưởng Khoa Ngữ văn tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn khoa Ngữ văn nhiệm kì 2019-2023 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

BCH Công đoàn khoa Ngữ văn nhiệm kì 2023-2028 ra mắt Đại hội


Source: 
04-04-2023
Tags