Tiện ích


Thống kê truy cập
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, cơ hội có 2 bằng đại học, học lên thạc sĩ, tiến sĩ

Tác giả: Khoa Ngữ văn Cập nhật:06/04/2018
Thông tin về các học phần trong chương trình

Tác giả: Khoa Ngữ văn Cập nhật:04/03/2016
Khung chương trình sư phạm ngữ văn - K62,63

Tác giả: admin Cập nhật:18/09/2014
Khung chương trình sư phạm ngữ văn - K 64

Tác giả: admin Cập nhật:18/09/2014
Khung chương trình sư phạm ngữ văn CLC - K64

Tác giả: admin Cập nhật:18/09/2014
Khung chương trình cử nhân văn học

Tác giả: admin Cập nhật:18/09/2014
Khung chương trình sư phạm ngữ văn CLC - K 62,63

Tác giả: admin Cập nhật:18/09/2014
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NƯỚC NGOÀI

Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ dành cho người nước ngoài tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Ngữ văn tuyển sinh liên tục các ngành như sau:

Tác giả: Khoa Ngữ Văn Cập nhật:15/04/2014
Dự thảo chương trình thực tập hệ cử nhân

Tác giả: Khoa Ngữ văn Cập nhật:07/05/2013