Lý lịch khoa học

TS. Đỗ Thị Thu Hà


06-08-2021

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hà

2. Ngày sinh: 20/01/1981

3. Quê quán: Lâm Thao - Phú Thọ

4. Địa chỉ liên hệ: 34T, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Điện thoại: 0979.408.889                                       Email: dothuhasphn@gmail.com

6. Cơ quan công tác

          Tên cơ quan: Trường ĐH Sư phạm HN

          Người đứng đầu cơ quan: GS.TS Nguyễn Văn Minh

          Địa chỉ cơ quan: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

          Website cơ quan:  www.hnue.edu.vn 

          Điện thoại cơ quan:  0867.876.053

 

7. Quá trình đào tạo

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ văn (chính quy)

1998-2002

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thạc sĩ

Ngữ văn – Văn học Việt Nam

2003-2005

Đại học Sư phạm Hà Nội

Tiến sĩ

Văn hóa học

2016 - 2021

Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

8. Quá trình công tác

 

Thời gian

 

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

 

Từ 2003 đến nay

 

Giảng viên

Khoa Ngữ văn,

Trường ĐHSP Hà Nội

136 Xuân Thủy,

Cầu Giấy, Hà Nội

 

9. Lĩnh vực và hướng nghiên cứu chính

          - Các trường phái lý thuyết và các khuynh hướng tiếp cận trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam.

          - Nghiên cứu văn hóa các nhóm cộng đồng tộc người ở Việt Nam.

          - Tôn  giáo tín ngưỡng trong xã hội Việt Nam đương đại.

10. Kinh nghiệm công tác

 

          - Là cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn Hán Nôm - Cơ sở văn hóa Việt Nam từ năm 2005.

          - Đã tham gia giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho sinh viên nước ngoài.

          - Đã tham gia, thực hiện các đề tài nghiên cứu về văn hóa Việt Nam.

          - Đã viết nhiều bài báo khoa học thuộc chuyên ngành Văn hóa học.

 

11. Đề tài khoa học đã nghiệm thu

 

  1. Thực hành ma thuật của thầy mo Thái trong xã hội đương đại (Nghiên cứu qua một số trường hợp tại Sơn La), Đề tài cấp trường, Mã số: SPHN 19-11 (2019-2021); Chủ nhiệm đề tài.
  2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nhiệm vụ KH cấp Quốc gia, Mã số: 21/HĐ-KHCN NTM, thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020"; Thành viên chính.

 

12. Các bài báo khoa học đã công bố

 

  1. Đỗ Thị Thu Hà, Phạm Đặng Xuân Hương (2017), “Nghi thức ma thuật truyền sinh trong đời sống dân gian”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 391 (01/2017), tr.10-14; Số 392 (02/2017), tr.16-20.
  2. Đỗ Thị Thu Hà (2017), “Trạng thái ngưỡng và câu chuyện vào nghề của một thầy mo Thái”, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 5(173), tr.13-21.
  3. Đỗ Thị Thu Hà, Trần Thị Thái (2017), “Một số vấn đề về văn hóa và nghiên cứu văn hóa trong bối cảnh mới”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững vùng và địa phương trong bối cảnh mới, tr.274-308, Đà Nẵng 11.2017.
  4. Đỗ Thị Thu Hà, Phạm Đặng Xuân Hương (2017), “Tái sinh di sản - Sự hội nhập truyền thống nguyên bản và biến thể trong lễ hội Hết Chá của người Thái (Bản Áng, Mộc Châu, Sơn La”, Hội thảo Quốc tế Engaging with Việt Nam (lần thứ 9), 12.2017.
  5. Đỗ Thị Thu Hà, Phạm Đặng Xuân Hương (2018), "Everyone is a Parent": The fusion and negotiation in practicing contemporary religious beliefs in a tourism village of the Tai people in Vietnam (Case study in Ang village, Dong Sang commune, Moc Chau district, Son La province), Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Language, Society, and Culture in Asian Contexts 2018 (LSCAC International Conference 5th Hue, 25-26/5/2018), pp.1600-1617. Bản tiếng Việt: Đỗ Thị Thu Hà, Phạm Đặng Xuân Hương (2018), "Ai cũng là Cha Mẹ cả": Dung hợp và thương thỏa trong thực hành tôn giáo tín ngưỡng đương đại tại một bản du lịch của người Thái Việt Nam, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4 (178)/2018, tr.27-35.
  6. Đỗ Thị Thu Hà, Phạm Đặng Xuân Hương (2018), “Revitalization of heritage - the original and variant traditional integration of the Het Cha festival in Moc Chau, Vietnam (Case study in Ang village, Moc Chau, Son La)”, HNUE Journal of Science, Social Sciences, 2018, Volume 63, Issue 7, pp.169-179.
  7. Đỗ Thị Thu Hà (2019), “Ma thuật - Khoa học - Tôn giáo: Một thế kỉ tranh luận của nhân học phương Tây và vấn đề về sự phiên dịch tương đồng”, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Số 3 (183), tr.40-52.
  8. Phạm Đặng Xuân Hương, Đỗ Thị Thu Hà (2019), "Xòe Chá như là bản sắc của bản có Chá": Nghiên cứu thực địa các hành vi xã hội của đội xòe Chá, bản Áng, Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La, Hội thảo Quốc tế Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại, Đồng Mô, 4-5.10.2019.
  9. Phạm Đặng Xuân Hương, Đỗ Thị Thu Hà (2020), “Nghiên cứu thực địa các hành vi xã hội của xòe Chá ở Sơn La”, Tạp chí Lý luận phê bình Văn học, nghệ thuật, số tháng 2/2020, tr.98-108.
  10. Đỗ Thị Thu Hà (2020), “Cái đó có nên được coi là đối tượng của nghiên cứu khoa học”: Định kiến và diện mạo của ma thuật trong nghiên cứu ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Số 2(194), tr.3-48.
  11. Đỗ Thị Thu Hà (2020), "Phép tương đồng và quá trình tạo nghĩa hành vi trong ma thuật Thái (trường hợp người Thái ở Sơn La)", Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, Số 4 (190) - 2020, tr.18-32.
  12. Phạm Đặng Xuân Hương, Đỗ Thị Thu Hà (2020), "Huyền thoại và tạo dựng huyền thoại trong du lịch: Quá trình tái cấu trúc biểu tượng nàng Han và thần linh bản địa ở Quỳnh Nhai, Sơn La", Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, số 6 (192) 2020, tr.49-60.
  13. Đỗ Thị Thu Hà (2021), "Lời và phương cách "biến thế giới phù hợp với lời" trong hành vi, nghi lễ ma thuật của người Thái (Nghiên cứu trường hợp tại Sơn La)", Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Số 2 (194) 2021, tr.14-28.
  14. Đỗ Thị Thu Hà (2021), "Cái này là truyền thống đấy, không phải mê tín đâu": Thực hành ma thuật ở một cộng đồng miền núi Tây Bắc Việt Nam", Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững, Hà Nội, 8/2021. 
  15. Đỗ Thị Thu Hà (2021), "Một công trình của văn hóa: thẩm quyền, năng lực và sự thích ứng của thầy mo Thái trong xã hội đương đại (Nghiên cứu thực địa tại cộng đồng Thái tỉnh Sơn La)", Tạp chí Nghiên cứu văn hóa, Số 38, 12/2021, tr.32-41.

13. Sách, giáo trình

 

  • Dương Tuấn Anh, Đỗ Thị Thu Hà (2015) (Sách dịch), Lịch sử và lý thuyết nhân học (Alan Barnard), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Post by: admin
06-08-2021