Tiêu điểm
TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN NGÔN NGỮ

Từ góc nhìn ngôn ngữ nghệ thuật để tìm hiểu nội dung thẩm mỹ đích thực tác phẩm văn học là chỗ đứng tối ưu trong quá trình nghiên ...

Tác giả: Trương Xuân Tiếu Cập nhật: 06/05/2016
TIẾP NHẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC, DIỄN NGÔN BÁO CHÍ TỪ LÍ THUYẾT HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP NGÔN NGỮ

Khẳng định vai trò nền tảng quan trọng của ngôn ngữ, Khrapchenko cho rằng: “Nếu không có lớp ngôn ngữ đầu tiên vốn làm chỗ dựa ...

Tác giả: Vũ Thị Hồng Tiệp Cập nhật: 02/05/2016
MỐI QUAN HỆ QUYỀN LỰC VÀ DIỄN NGÔN TỪ CÁCH TIẾP CẬN CỦA LÍ THUYẾT PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN

Bài viết này xem xét một số luận điểm cơ bản xoay quanh mối quan hệ biện chứng giữa diễn ngôn và quyền lực, khả năng ứng dụng của ...

Tác giả: Lương Thị Hiền Cập nhật: 01/05/2016
BÀI CA CHIẾN THẮNG ĐI MÃI CÙNG NĂM THÁNG

Tác giả: PGS.TS Đoàn Trọng Huy Cập nhật: 30/04/2016
BÀN VỀ NGÔN NGỮ DÂN GIAN TRONG TRUYỆN NÔM SONG TINH BẤT DẠ CỦA NGUYỄN HỮU HÀO

Theo nguồn tư liệu hiện có, Song Tinh Bất Dạ (còn có tên gọi khác là Truyện Song Tinh) của Nguyễn Hữu Hào là truyện Nôm bác học ...

Tác giả: ThS. Trần Thanh Thuỷ Cập nhật: 30/04/2016
Kí hiệu học là gì?

Tác giả: Triệu Nghị Hành, sinh năm 1956, Giáo sư văn học so sánh, chủ nhiệm trung tâm Kí hiệu học và truyền thông, học viện Văn ...

Tác giả: Triệu Nghị Hành Cập nhật: 29/04/2016
TIẾNG VIỆT TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015

Tiêu đề nêu trên của bản tham luận buộc người viết ít nhất phải làm sáng tỏ mấy vấn đề sau: a) Vị trí, vai trò, tầm quan trọng ...

Tác giả: PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống Cập nhật: 29/04/2016