Tiêu điểm
Thời điểm Đặng Dung viết Cảm hoài ?

Bài viết này chủ yếu cung cấp tư liệu về hoàn cảnh và thời điểm ra đời của bài thơ.

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật: 18/09/2014
GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH TÁC GIẢ MỘT SỐ BÀI THƠ CHƯA RÕ LÀ CỦA NGUYỄN TRÃI HAY CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Bài viết góp phần xác định những bài thơ chưa rõ của Nguyễn Trãi hay của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tác giả: PGS. TS Lã Nhâm Thìn Cập nhật: 18/09/2014
Khung chương trình sư phạm ngữ văn - K62,63

Tác giả: admin Cập nhật: 18/09/2014
Khung chương trình sư phạm ngữ văn - K 64

Tác giả: admin Cập nhật: 18/09/2014
Khung chương trình sư phạm ngữ văn CLC - K64

Tác giả: admin Cập nhật: 18/09/2014
Khung chương trình cử nhân văn học

Tác giả: admin Cập nhật: 18/09/2014
Khung chương trình sư phạm ngữ văn CLC - K 62,63

Tác giả: admin Cập nhật: 18/09/2014