Tiêu điểm
KHẢO LUẬN VĂN BẢN VÀ CHỮ NGHĨA BÀI THƠ "HÀ NỘI TỨC CẢNH" CỦA DƯƠNG KHUÊ VÀ BÀI CA DAO "GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ"

Thời gian gần đây, dư luận xã hội và nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc “cắt nghĩa” bài ca dao “Gió đưa cành trúc la đà”. Bài ...

Tác giả: TS. Lư Nguyên Minh Cập nhật: 22/05/2015
VÀI NÉT VỀ HÀNH VI CHÊ TRONG PHỎNG VẤN BÁO CHÍ

Trong phỏng vấn, hành vi chê thường không vì mục đích cá nhân mà chủ yếu để thăm dò thái độ, phản ứng hoặc yêu cầu giải thích qua ...

Tác giả: Ths. Phạm Thị Tuyết Minh Cập nhật: 22/05/2015
TÌNH THÁI TỪ TRÊN TRANG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Bài viết làm rõ hơn về các loại tình thái từ (ba tiểu loại: tiểu từ tình thái, trợ từ nhấn mạnh và thán từ) trong ngôn ngữ mạng ...

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Trà My -Trương Thị Hoa Cập nhật: 22/05/2015
Tỏa sáng sắc xuân Hồ Chí Minh

Con người và văn chương Hồ Chí Minh thường gắn liền với Mùa xuân. Cuộc đời huyền thoại của Người là bài thơ Xuân tuyệt đẹp cùng ...

Tác giả: PGS.TS Đoàn Trọng Huy Cập nhật: 18/05/2015
VÀI NÉT VỀ VĂN BẢN VÀ GIÁ TRỊ CỦA THƯƠNG SƠN THI THOẠI

Bài viết giới thiệu văn bản và giá trị của Thương Sơn thi thoại (Nguyễn Phúc Miên Thẩm)

Tác giả: TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật: 14/05/2015
Núi non, sông nước trong thơ Hồ Chí Minh

Những yếu tố thiên nhiên như thơ xưa “Mây, gió, hoa, trăng, tuyết, núi, sông” đủ cả nhưng nổi bật giàu hàm nghĩa là “núi, sông” ...

Tác giả: PGS.TS Đoàn Trọng Huy Cập nhật: 12/05/2015
Nhớ Bác

Hầu như từ sau ngày Bác ra đi, đã hình thành một tục lệ tốt đẹp mới, một nếp ứng xử như lẽ sống tự nhiên trong mỗi người dân, mỗi ...

Tác giả: PGS.TS Đoàn Trọng Huy Cập nhật: 06/05/2015