Tiêu điểm
Ngôn ngữ thân thể trong tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh

Vấn đề thân thể được văn học quan tâm từ rất sớm, thân thể từng xuất hiện trong ca dao, văn học trung đại, văn học hiện đại nhưng ...

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Lý Cập nhật: 08/12/2016
Hướng phát triển và những vấn đề của lí luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ 21

Bài viết này dựa trên tài liệu tiếng Anh, tiến hành độc lập suy nghĩ, nghiên cứu hiện trạng lí luận phê bình văn học phương Tây ...

Tác giả: Diêm Gia Cập nhật: 08/12/2016
Điểm nóng của lí luận văn học Trung Quốc những năm gần đây

Lời người dịch: Việt Nam và Trung Quốc trong sự phát triển văn hóa xã hội nói chung, lí luận văn học nói riêng có nhiều nét ...

Tác giả: Dương Hướng Vinh (Trung Quốc) Cập nhật: 08/12/2016
Sự vận động của văn học Trung Quốc 20 năm qua

Tác giả: Đỗ Văn Hiểu Cập nhật: 08/12/2016
Văn học trong thời đại tiêu dùng

Trong những năm gần đây, sáng tác của nhà văn thế hệ 8x đã trở thành hiện tượng nổi bật ở Việt Nam và đặc biệt là ở Trung Quốc, ...

Tác giả: Đỗ Văn Hiểu Cập nhật: 08/12/2016
TÍNH CHẤT ĐA HỆ THỒNG VÀ ĐA VĂN HÓA TRONG TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG: NHẬN DIỆN VÀ GIẢNG DẠY

Thực tiễn dạy văn và học văn hiện này đang phải đối mặt với những thách thức to lớn của tiến trình toàn cầu hóa mà bước đi đầu ...

Tác giả: PGS.TS. Lê Nguyên Cẩn - Khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội Cập nhật: 06/12/2016
GÓP BÀN TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VÀ TRIẾT LÝ DẠY HỌC VĂN

Để đưa Nghị quyết 29 – NQTW của Đại hội Đảng lần thứ XI về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo vào cuộc sống, một ...

Tác giả: PGS.TS. Đoàn Trọng Huy - ĐHSPHN Cập nhật: 06/12/2016