Tiêu điểm
Vài nét về việc sưu tầm, dịch thuật, giới thiệu và nghiên cứu thơ chữ Hán của Nguyễn Du

Sau gần nửa thế kỉ, các thi tập của Nguyễn Du đã được sưu tầm và giới thiệu tương đối đầy đủ. Những công trình này cung cấp nguồn ...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nương Cập nhật: 20/08/2014
Một số vấn đề về công tác tổ chức minh giải văn bản tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường

Các tác phẩm văn học Hán Nôm có một vị trí quan trọng đặc biệt trong chương trình ngữ văn ở nhà trường các cấp. Theo thống kê sơ ...

Tác giả: TS Hà Minh Cập nhật: 09/08/2014
Lí luận văn nghệ Mac-xit Việt Nam- nhìn từ phiên bản gốc

Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, muốn tránh tụt hậu ở cả hai lĩnh vực sáng tác và nghiên cứu, phê ...

Tác giả: Lã Nguyên Cập nhật: 14/07/2014
Nhận thức vai trò của chữ Hán đối với quá trình đọc hiểu tác phẩm văn chương

Chữ Hán là chất liệu ngôn từ của nhiều tác phẩm văn chương có giá trị về nội dung và nghệ thuật. Quá trình đọc hiểu văn bản thơ ...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật: 09/07/2014
“Bậc hiền triết – con chó xồm” hay kĩ thuật nhại của Nguyễn Huy Thiệp

Văn học Việt Nam từ sau 1975, nhất là từ thời kỳ đổi mới, là một quá trình văn học rất phong phú, đa dạng và không ít phức tạp, ...

Tác giả: GS.TS. Lê Huy Bắc Cập nhật: 04/07/2014
Vấn đề phát triển năng lực khái quát tổng hợp trong dạy học văn học sử

Hiện nay tình trạng dạy học Văn học sử vẫn nghiêng về chứng minh các luận điểm bằng luận chứng, luận cứ, nhiều hơn việc chú ý ...

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Viết Chữ Cập nhật: 01/07/2014
Áp dụng "ẩn dụ" như một phương pháp dạy học thực hành giao tiếp bằng ngôn ngữ

Phương pháp dạy học hiện đại hướng đến việc khai thác những hình thức tổ chức dạy học mới trên cơ sở kế thừa những nội dung ...

Tác giả: ThS. Trần Hoài Phương Cập nhật: 29/06/2014