Tiêu điểm
DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Trải nghiệm là một trong những hình thức tổ chức dạy học không mới nhưng khá có ưu thế trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đề xuất ...

Tác giả: Trịnh Cam Ly Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sài Gòn Cập nhật: 22/01/2020
Mẹo sử dụng các con số trong diễn ngôn quảng cáo

Chúng ta hãy tạm bằng lòng với những gì mà các nhà quảng cáo đã trình bày bằng con số trong các diễn ngôn quảng cáo ở Việt Nam ...

Tác giả: Mai Xuân Huy Cập nhật: 20/01/2020
Thành ngữ Hán-Việt: Khái niệm và phân loại

Như đã biết, mặc dù đây đó vẫn còn một vài điểm chưa thống nhất nhưng nhìn chung các nhà nghiên cứu lâu nay đã tương đối nhất trí ...

Tác giả: Nguyễn Thị Tân Cập nhật: 10/01/2020
PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÔ GÍCH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC NHÓM BÀI TẬP LÀM VĂN

Phát triển tư duy lô gích là một trong những nhiệm vụ quan trọng của dạy học nói chung, dạy học Tiếng Việt nói riêng. Bài viết ...

Tác giả: Lương Thị Hiền và Trần Hoài Phương Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật: 03/01/2020
XÂY DỰNG THANG ĐO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Bài báo này trình bày khái niệm năng lực từ vựng tiếng Việt, từ đó xác định quy trình thiết kế thang đo năng lực từ vựng tiếng ...

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh - Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Cập nhật: 31/12/2019