Tiêu điểm
Yêu thương trong "Truyện Kiều" từ góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận

ài viết tìm hiểu phương thức thể hiện tình cảm yêu thương trong "Truyện Kiều" từ góc độ của ngôn ngữ học tri nhận với mong muốn ...

Tác giả: NGUYỄN THU QUỲNH Cập nhật: 21/02/2020
Nghĩa tình thái đạo lí của câu trong các văn bản văn học giảng dạy ở trường Trung học phổ thông

Bài viết tập trung mô tả 4 sắc thái nghĩa tình thái đạo lí để từ đó rút ra một số kết luận về nghĩa tình thái đạo lí của câu ...

Tác giả: NGUYỄN THỊ NHUNG Cập nhật: 10/02/2020
TIẾNG CƯỜI GIÀU SẮC THÁI TRONG THƠ HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời là một danh nhân văn hoá kiệt xuất. Trong cốt cách vĩ nhân ấy, có hai phẩm ...

Tác giả: Đoàn Trọng Huy (*) Cập nhật: 06/02/2020
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VIẾT SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỪ VIỆC THAY ĐỔI CÁCH RA ĐỀ TẬP LÀM VĂN

Việc dạy Tập làm văn theo chương trình mới chú trọng đến việc hình thành và phát triển năng lực. Để làm được việc đó, cần sự phối ...

Tác giả: Vũ Trọng Đông Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ Dầu Một Cập nhật: 04/02/2020
Hò giã gạo – Dân ca Ninh Hoà

Tác giả: Nguyễn Man Nhiên Cập nhật: 01/02/2020
Nghiên cứu các phương thức dịch ẩn dụ tu từ tiếng Anh sang tiếng Việt dựa trên cứ liệu diễn văn của Martin Luther King

Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt là một quá trình chuyển nội dung thông điệp trong ngôn ngữ Anh như là ngôn ngữ gốc, sang tiếng ...

Tác giả: ĐẶNG VINH Cập nhật: 30/01/2020
Tin tức mới nhất