Tiêu điểm
NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN TRUYỀN KÌ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT Bài viết tìm hiểu sự vận động của truyện truyền kì trung đại Việt Nam thông qua các mẫu hình người kể chuyện (NKC). Từ ...

Tác giả: TS Đỗ Thị Mỹ Phương Cập nhật: 20/10/2018
VỀ BÀI QUY HỨNG CỦA NGUYỄN TRUNG NGẠN

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật: 19/10/2018
PHONG DAO TẠP THÁI MỘT QUYỂN CA DAO CỔ

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật: 18/10/2018
Về cái chết của mẹ con người dì ghẻ trong truyện Tấm Cám

Tác giả: Chu Xuân Diên Cập nhật: 17/10/2018
Tiền đề thoái hóa trong lý thuyết folklore

Tác giả: Alan Dundes Cập nhật: 16/10/2018
Folklore- hình thức đặc biệt của sáng tạo

Tác giả: Ed.Seuil Cập nhật: 16/10/2018